Ne znam ili neznam?

0

Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: ne znam ili neznam?

Ne znam ili neznam pravopis

Ne znam ili neznam?

Verovatno najviše glavobolje zadaje pisanje rečce NE u srpskom jeziku.

Tako, često nismo sigurni da li je pravilno pisati odvojeno ili sastavljeno pojedine reči. Jedna od tih „zbunjujućih varijanti“ je i pisanje rečce NE uz glagol znati.

Dakle, pravilno je pisati odvojeno NE ZNAM, jer se rečca NE kod glagola u ličnom glagolskom obliku uvek piše odvojeno, osim u tri slučaja, odnosno izuzetka: nemam, nemoj i neću.

Kako se pravilno piše i koristi termin ne znam u rečenicama:

  1. Ne znam dokle ću izdržati na novom poslu.
  2. Mislim da mnogi ne znaju ni osnovne stvari.
  3. Milena ne zna ni da broji kako treba.
  4. Petar voli pametne devojke, ali ne zna šta traži sa Sanjom, kad je shvatio da ona nije takva.
  5. Ne zna se kada će otopliti.
  6. Brod je trebalo da stigne pre dva sata. Ne zna se još uvek zbog čega kasni.
  7. Ni danas se ne zna razlog te saobraćajne nesreće.
  8. Ne zna se ko kosi, a ko vodu nosi.
  9. Ne znam da li je to dobro za mene.
  10. Zbog loših vremenskih uslova, ne zna se koliko ćemo kasniti.PREPORUČENI POSTOVI

Žurki ili žurci Pravopis i jezičke nedoumice - Saznajte šta je pravilno: žurki ili žurci Glasovna promena poznata kao „sibilarizacija“ ili „druga palataliz...
Zasad ili za sad Kako se piše ispravno zasad ili za sad? Da li je pravilno zasad ili za sad je još jedna od nedoumica sa kojima mučimo muku. Međutim, pravopis i g...
Za uzvrat ili zauzvrat Kako se piše pravilno za uzvrat ili zauzvrat? Često ćete naići na mišljenje da je ispravno jedino sastavljeno pisanje priloga zauzvrat, a u zna...
Za malo ili zamalo Kako se piše ispravno za malo ili zamalo? Čak i ako vam pravopis i gramatika nisu naročito jaka strana, verujem da vam je jasan odgovor na pitanje...
Valjda ili valda Kako se kaže ispravno valjda ili valda? Pre nego što odgovorimo na pitanje kako se piše pravilno valjda ili valda, da vidimo šta kažu pravopis i...
Uskrs ili Vaskrs Pravopis i jezičke nedoumice - Saznajte šta je pravilno: Uskrs ili Vaskrs Uskrs ili Va...
Uredu ili u redu Kako se piše pravilno uredu ili u redu? Ukoliko vas zanima šta " kaže " gramatika, odnosno pravopis onda prvo treba da znate da je ovde reč o tak...
U stvari ili ustvari Pravopis i jezičke nedoumice - Saznajte šta je pravilno: u stvari ili ustvari U stvar...
Share.

Leave A Reply