Podsetim ili potsetim?

0

Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: podsetim ili potsetim?

podsetim ili potsetim jezičke nedoumice i dileme

Podsetim ili potsetim?

Glasovna promena Jednačenje suglasnika po zvučnosti se uvek vrši u govoru, ali postoje slučajevi kada se ne beleži u pisanju.

Jedan takav izuzetak je i glagol poDsetiti.

Naime,

zvučno D ostaje nepromenjeno ispred bezzvučnnog S, pa tako: poDsetiti, oDstupiti, graDski…

Kako se pravilno piše i koristi reč podsetim u rečenicama:

  1. Samo da te podsetim da danas imaš sastanak sa advokatom.
  2. Nemoj da zaboraviš da me podsetiš sutra da kupim hranu za pse.
  3. Ja te stalno podsećam da proveriš, ali ti uvek zaboraviš.
  4. Ako te podsetim jedanput, pokušaj da misliš na to.
  5. Ne mogu ja stalno da te podsećam!
  6. Deco, podsećam vas da sutra imamo pismeni zadatak.
  7. Kako mogu ja da te podsetim, kad sam i ja zaboravila potpuno na to?
  8. Ako treba da se podsetiš da odeš na sastanak, onda ti stvarno treba malo odmora!
  9. Podsećaju se putnici da pripreme svoje karte.
  10. Mama, podseti me ujutru da ponesem loptu u školu!

Pogodite koji grad se nalazi na slikama i osvojite 30€ - KLIKNI OVDE


loading...

PREPORUČENI POSTOVI

Žurki ili žurci Pravopis i jezičke nedoumice - Saznajte šta je pravilno: žurki ili žurci Glasovna promena poznata kao „sibilarizacija“ ili „druga palatalizacija“ je ...
Zasad ili za sad Kako se piše ispravno zasad ili za sad? Da li je pravilno zasad ili za sad je još jedna od nedoumica sa kojima mučimo muku. Međutim, pravopis i grama...
Za uzvrat ili zauzvrat Kako se piše pravilno za uzvrat ili zauzvrat? Često ćete naići na mišljenje da je ispravno jedino sastavljeno pisanje priloga zauzvrat, a u značenju ...
Za malo ili zamalo Kako se piše ispravno za malo ili zamalo? Čak i ako vam pravopis i gramatika nisu naročito jaka strana, verujem da vam je jasan odgovor na pitanje ka...
Vidio ili vidjeo Poznato je da gramatika srpskog jezika razlikuje tri dijalekta : ekavski, jekavski i ijekavski. U primeru vidio ili vidjeo reč je o ijekavskom dijalek...
Vi bi ili vi biste Gramatika i pravopis srpskog jezika navode vrlo jasnu promenu glagola biti, iako mnoge često zbunjuje kako se kaže, odnosno kako se piše ispravno vi b...
Valjda ili valda Kako se kaže ispravno valjda ili valda? Pre nego što odgovorimo na pitanje kako se piše pravilno valjda ili valda, da vidimo šta kažu pravopis i gram...
Uskrs ili Vaskrs Pravopis i jezičke nedoumice - Saznajte šta je pravilno: Uskrs ili Vaskrs Uskrs ili Vaskrs? I Uskrs i Vaskrs su prihvacene varijante u srpskom je...
Share.

Leave A Reply