Jedanput ili jedan put?

0

Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: Jedanput ili jedan put?

jedanput ili jedan putMnogi se dvoume koji je oblik pravilan. A, zapravo odgovor je vrlo jednostavan: sve zavisi od konteksta. Pravilna su oba oblika, ali u jednom kontekstu se pišu spojeno, dok u drugom odvojeno.

Kako se pravilno pišu i koriste reči jedanput i jedan put u rečenicama:

  1. Samo je jedan put pravilan!
  2. Mi smo bili jedanput u Rimu.
  3. Kad god se nađeš na prekretnici, moraš odabrati jedan put.
  4. Jedanput si mi to već rekao. Nema potrebe da ponavljaš.
  5. Dovoljno je da jedanput nešto uradiš loše, pa da svi imaju loše mišljenje o tebi.
  6. Kad ti kažem jedanput, potrudi se da shvatiš!
  7. Uvek te jedan put vodi pravo do cilja!
  8. Jedanput ću se i ja setiti nečega pre tebe.
  9. Siguran sam da ćemo i Milu jedanput uhvatiti u laži.
  10. Jedanput sam se vozio avionom.PREPORUČENI POSTOVI

Žurki ili žurci Pravopis i jezičke nedoumice - Saznajte šta je pravilno: žurki ili žurci Glasovna promena poznata kao „sibilarizacija“ ili „druga palataliz...
Zasad ili za sad Kako se piše ispravno zasad ili za sad? Da li je pravilno zasad ili za sad je još jedna od nedoumica sa kojima mučimo muku. Međutim, pravopis i g...
Za uzvrat ili zauzvrat Kako se piše pravilno za uzvrat ili zauzvrat? Često ćete naići na mišljenje da je ispravno jedino sastavljeno pisanje priloga zauzvrat, a u zna...
Za malo ili zamalo Kako se piše ispravno za malo ili zamalo? Čak i ako vam pravopis i gramatika nisu naročito jaka strana, verujem da vam je jasan odgovor na pitanje...
Valjda ili valda Kako se kaže ispravno valjda ili valda? Pre nego što odgovorimo na pitanje kako se piše pravilno valjda ili valda, da vidimo šta kažu pravopis i...
Uskrs ili Vaskrs Pravopis i jezičke nedoumice - Saznajte šta je pravilno: Uskrs ili Vaskrs Uskrs ili Va...
Uredu ili u redu Kako se piše pravilno uredu ili u redu? Ukoliko vas zanima šta " kaže " gramatika, odnosno pravopis onda prvo treba da znate da je ovde reč o tak...
U stvari ili ustvari Pravopis i jezičke nedoumice - Saznajte šta je pravilno: u stvari ili ustvari U stvar...
Share.

Leave A Reply