Predpostavljam ili pretpostavljam?

0

Pravopis i jezičke nedoumice…

Šta je pravilno: Predpostavljam ili pretpostavljam

Predpostavljam ili pretpostavljam

Predpostavljam ili pretpostavljam?

Glasovna promena Jednačenje suglasnika po zvučnosti podrazumeva obezvučenje, odnosno prelazak zvučnih suglasnika u njihove zvučne parnjake.

Tako da zvučno D prelazi u njegov parnjak T, pa je je pravilno preTpostavljam, a ne predpostavljam.

Kako se pravilno piše i koristi reč pretpostavljam u rečenicama:

1. Pretpostavljam da to ima veze sa njim.

2. Polazeći od toga, pretpostavljam da je moguće to ostvariti u vrlo kratkom periodu.

3. Čim je to okačila na zid, pretpostavljam da je mislila da neće mnogi obratiti pažnju.

4. Mada sumnjam da će se javiti opet, pretpostavljam da razmišlja o tome.

5. Pretpostavljam da je to, zapravo bii neki vid vaspitne mere, ali stvarno mislim da preteruju.

loading...

PREPORUČENI POSTOVI

Žurki ili žurci Pravopis i jezičke nedoumice - Saznajte šta je pravilno: žurki ili žurci Glasovna promena poznata kao „sibilarizacija“ ili „druga palatalizacija“ je ...
Zasad ili za sad Kako se piše ispravno zasad ili za sad? Da li je pravilno zasad ili za sad je još jedna od nedoumica sa kojima mučimo muku. Međutim, pravopis i grama...
Za uzvrat ili zauzvrat Kako se piše pravilno za uzvrat ili zauzvrat? Često ćete naići na mišljenje da je ispravno jedino sastavljeno pisanje priloga zauzvrat, a u značenju ...
Za malo ili zamalo Kako se piše ispravno za malo ili zamalo? Čak i ako vam pravopis i gramatika nisu naročito jaka strana, verujem da vam je jasan odgovor na pitanje ka...
Vidio ili vidjeo Poznato je da gramatika srpskog jezika razlikuje tri dijalekta : ekavski, jekavski i ijekavski. U primeru vidio ili vidjeo reč je o ijekavskom dijalek...
Vi bi ili vi biste Gramatika i pravopis srpskog jezika navode vrlo jasnu promenu glagola biti, iako mnoge često zbunjuje kako se kaže, odnosno kako se piše ispravno vi b...
Valjda ili valda Kako se kaže ispravno valjda ili valda? Pre nego što odgovorimo na pitanje kako se piše pravilno valjda ili valda, da vidimo šta kažu pravopis i gram...
Uskrs ili Vaskrs Pravopis i jezičke nedoumice - Saznajte šta je pravilno: Uskrs ili Vaskrs Uskrs ili Vaskrs? I Uskrs i Vaskrs su prihvacene varijante u srpskom je...
Share.

Leave A Reply