Predstavlja ili pretstavlja?

0

Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: Predstavlja ili pretstavlja?

Predstavlja ili pretstavlja

Predstavlja ili pretstavlja?

U pomenutom primeru dolazi do glasovne promene znane kao Jednačenje suglasnika po zvučnosti, kada se bezvučni suglasnici jednače prema zvučnim.

Zvučni suglasnik D kod ove promene prelazi u u bezvučno T. Međutim, izuzetak kod ovog pravila jeste kada zvučnom D sledi S. U tom slučaju D ne prelazi u T, pa je tako pravilno preDstavlja, a ne pretstavlja.

Kako se pravilno piše i koristi reč predstavlja u rečenicama:

  1. Ovo za tebe izgleda ne predstavlja neki naročit problem?
  2. Šta za tebe predstavlja ova knjiga?
  3. Dok se on predstavlja, vi morate da sačekate.
  4. Ona se toliko dugo predstavlja, da mislim da ja neću doći na red.
  5. Predstavlja li nešto za tebe činjenica da se ja toliko trudim oko tebe?
  6. Kako da ti objasnim, da ona predstavlja vrlo važnu osobu?
  7. Ne znam da li me dobro razumete, kraj osnovne škole predstavlja novi početak za vas.
  8. Da li ovo za tebe predstavlja nešto značajno ili ne?
  9. Okreni obrni, izgleda da ja za njega ne predstavljam ništa.
  10. Kosovska bitka predstavlja najznačajniji trenutak naše istorije.PREPORUČENI POSTOVI

Žurki ili žurci Pravopis i jezičke nedoumice - Saznajte šta je pravilno: žurki ili žurci Glasovna promena poznata kao „sibilarizacija“ ili „druga palataliz...
Zasad ili za sad Kako se piše ispravno zasad ili za sad? Da li je pravilno zasad ili za sad je još jedna od nedoumica sa kojima mučimo muku. Međutim, pravopis i g...
Za uzvrat ili zauzvrat Kako se piše pravilno za uzvrat ili zauzvrat? Često ćete naići na mišljenje da je ispravno jedino sastavljeno pisanje priloga zauzvrat, a u zna...
Za malo ili zamalo Kako se piše ispravno za malo ili zamalo? Čak i ako vam pravopis i gramatika nisu naročito jaka strana, verujem da vam je jasan odgovor na pitanje...
Valjda ili valda Kako se kaže ispravno valjda ili valda? Pre nego što odgovorimo na pitanje kako se piše pravilno valjda ili valda, da vidimo šta kažu pravopis i...
Uskrs ili Vaskrs Pravopis i jezičke nedoumice - Saznajte šta je pravilno: Uskrs ili Vaskrs Uskrs ili Va...
Uredu ili u redu Kako se piše pravilno uredu ili u redu? Ukoliko vas zanima šta " kaže " gramatika, odnosno pravopis onda prvo treba da znate da je ovde reč o tak...
U stvari ili ustvari Pravopis i jezičke nedoumice - Saznajte šta je pravilno: u stvari ili ustvari U stvar...
Share.

Leave A Reply