|

Poreklo i značenje imena Nevenka

Saznajte šta znači i koje je poreklo imena Nevenka

U momentu dobijanja imena nikad sami ne odlučujete.Ali samo po sebi ime je bitno jer ga nosite celi život. Sam izbor imena vezuje se za želje koje želite da prenesete detetu. Možda je malo mistično ali latinski ,,Nomen est omen“,što znači ,,ime je znak“,određuje ljudsku sudbinu.Davanje imena detetu na rođenju,predstavlja zakonsku obavezu.

Ovo tema je u meni izazvala radoznalost kako sam ja dobila svoje ime i kakvo značenje ono ima.Nazvali su me NEVENKA .Odmalena sam znala da su mi ime dali kumovi.Njih u ranom detinjstvu nisam sretala i često sam mislila da li se oni nekad zapitaju kako ja izgledam i da li mi ime odgovara.Naša navika da sve prekrstimo nije ni mene mimoišla, tako je i moje ime Nevenka postepeno prelazilo u NENA.Meni je to nekako bilo drago jer pravo ime mi je delovalo strogo( nije čudo, jer tako me je zvala učiteljica, napisano je u mom prvom dokumentu-zdravstvenoj knjižici).

znacenje imena nevenka

Sad malo o poreklu mog imena:

Nevenka je Srpsko ime, novijeg datuma,nastalo po cvetu nevenu.Muški rod je ime Neven,a ženski Nevenka,Nevena,Nena,Nenka.Po narodnim običajima, izbor cvetnog imena su značila želju da dete bude lepo,nežno,prefinjeno,milo,ljupko.

Postoji i teorija da je ime nastalo od glagola ,,venuti“,sa negacijom „ne-venuti“.U prošlosti je zbog loših zdravstvenih uslova,mnogo dece umiralo, pa je ovo ime davano u želji da dete bude zdravo i ne uvene.

Vremenom sam jako zavolela svoje ime i nosim ga sa ponosom.Na neki način,ono je odredilo neke moje osobine,da li je slučajnost ili…

Neki će me se sećati kao Nene,neki Nevene,neko će tačno znati da sam se zvala Nevenka…ali eto neka budem cvet Neven…zdravlje svima delim…nikad ne uvenem…uvek se smejem,…

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts