najstarija banka

5 najstarijih banaka na svetu

Da li znate koje banke su najstarije na svetu?

Predstavljamo vam 5 banaka sa najdužom tradiciom postojanja

Kada procitate ovaj clanak, saznacete koje su banke najstarije u svetu, odnosno koje banke najduze posluju.

5. Banka Njujorka (The Bank of New York Mellon Corporation)

Osnovana je 1784. Godine.

najstarija banka

Njeno osnivanje je inicirao ugledni advokat Aleksandar Hamilton. To je, ujedno i prva banka u Americi, starija i od Njujorske berze.

Njujorska banka je prva komp’anija koja je notirana na Njujorskoj berzi, koja je otvorena 1792. godine.

Kompanija „Mellon Crporation“ je kupila N jujorsku banku 2007. Godine i promenila joj naziv u: „The Bank of New York Mellon Corporation“

4. Bank of Scotland

Osnovana je 1695, godine u Edinburgu.

najstarija banka sveta

Sa istorijske tacke gledista, Bank of Scotland je prva banka u Skotskoj, a ujedno je i jedina finansijska institucija koja je napravljena od strane Parlamenta.

Godine 2001. Je pripojena „Halifax“ banci i od tada je promenjen naziv u: „Halifax bank of Scotland“.

3. C. Hoare & Co

Osnovana je 1672. Godine u Londonu.

najstarija banka na svetu

Osnovao ju je ser Ricard Hoare, a njom i danas upravljaju njegovi potomci.

Tokom Drugog svetskog rata zgrada banke je potpuno izgorela, a radnic su izbegli tragediju jer su na vreme svi bili evakuisani. Kasnije su uspeli da izgrade novu zgardu na rusevinama.

Banka uspesno posluje i danas.

2. Berenberg bank

Osnovana je 1590. Godine u Hamburgu.

najstarije banke na svetu

U Hamburgu su radili Hans i Pavle Berenberg kao uspesni uvoznici i izvoznici tekstila. Kako je tada cvetala ekonomija, Hamburgu je bila potrebna banka. Zato su oni, nakon ubzanog rasta zemlje, pokrenuli banke i bankarski sistem. U novoosnovanoj banci su svoj novac cuvali, kako trgovci na veliko i malo iz cele Nemacke, tako i iz drugih zemalja, najvise Holandije,

Danas je ova banka najstarija privatna banka u Nemackoj, a svoje ekspoziture ima po celoj Evropi.

1. Banca Monte dei Paschi di Siena

Osnovana je 1472. Godine u Sijeni. Ovo je najstarija banka na svetu.

najstarije banke

Veliki knez Medici je 1624. Godine odobrava deponentima drzavne garancije, na osnovu prihoda od pasnjaka koji su bili u drzavnom vlasnistvu. Takodje, nudio je mogucnost obestecenja gradjanima Sijene za bilo kakve gubitke.

U 20. Veku  povecava svoju aktivnost i time stice mogucnost znacajnog prosirenja.

Banka posluje putem svojih filijala u razlicitim bankarskim sektorima: tradicionalno bankarstvo, krediti, upravljanje imovinom, investiciono bankarstvo itd. Ima skoro 2 000 filijala sirom Italije, a prisutna je i u svetskim finansijskim centrima.

Od 1999. Godine aktivno se trguje deonicama ove banke na svetskim berzama.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts