Od 7.000 jezika u svetu u aktivnoj upotrebi je svega 83 jezika

Da li ste znali da od 7 000 jezika koji se koriste u svetu veći deo stanovništva upotrebljava svega 83? Lingvisti i stručnjaci tvrde  da mnogim jezicima preti gašenje, to jest nestajanje, a do kraja ovog veka mogla bi nestati čak polovina.

Dejvid Harison iz Instituta za ugrožene jezike kaže da je reč o svojevrsnoj krizi koju bi trebalo preduprediti. Zato članovi instituta obilaze zabačene krajeve sveta, nastojeći da urođeničke jezike spasu od nestajanja.

Rad na terenu

Tako oni, kada se sretnu i razgovaraju s nekim starcem u severnoj Australiji, Indiji ili Sibiru,snimaju razgovor jer je od izuzetnog značaja. Trude se da snimak bude čist i kvalitetan.

U mnogim slučajevima to je možda poslednja prilika da se snimi govor na ugroženom jeziku.

Inicijativa  je deo projekta “Enduring Voices”, koji podržavaju časopis „Nacionalna geografija“  i Institut za ugrožene jezike. Njihovi predstavnici smatraju da je ovaj način jedan od  najvećih  poduhvata za očuvanje mnogih jezika.

nestanak jezika

Jezici čuvaju bogatstvo, istoriju i tradiciju naroda

Moglo bi se reći da ima još mnogo toga važnije  što treba sačuvati i zaštititi, poput ekosistema ili ugroženih vrsta biljaka i životinja, ali lingvisti smatraju da su jezici su u većoj opasnosti.

Argument im je da se jezici brže  gase, iako sadrže neke od tajni ljudskog opstanka i adaptacije na našoj planeti.

U svojoj knjizi „Kad jezici umiru“ Harison navodi da se u većem delu sveta govori jedan od 83 dominantna jezika i da svakih deset dana gubimo po jedan urođenički jezik.

Globalizacija jezika

Takodje, frapantna ječinjenica da se polovina svih jezika – njih oko 3.500 govori svega u jednoj desetini ukupnog svetskog stanovništva. To znači da se ogromna količina kolektivne ljudske mudrosti i znanja nalazi u jezicima kojima govori vrlo mali broj ljudi. Ugroženi jezici su usled globalizacije u opasnosti od dominantnih jezika.

Članovi tima za zaštitu umirućih jezika, usredsređeni  su na ugrožena područja sveta. To su zemlje  sa ekstremnom raznolikošću, visokom ugroženošću jezika i oskudnom naučnom dokumentacijom o svom jeziku, gramatici, fonetici, pismu… Takav je slučaj sa jezikom  šamana u Boliviji koji se izgovara šapatom.

Koliko postoji jezika na svetu

Nemoguće je sačuvati sve jezike

Zahvaljujući projektu “Produžavanje trajanja jezika”, u nekim školama u Australiji, Severnoj Americi i drugde,  obnavlja se  interesovanje za urođeničke jezike.

Ipak, realno,lingvisti kažu da neće moći da sačuvaju sve ugrožene jezike. Njihov cilj je da zabeleže šta mogu i dokažu nam da se s gašenjem jezika gubi i deo znanja i bogatstva  celog čovečanstva.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts