Samnom ili sa mnom

Samnom ili sa mnom?

Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: samnom ili sa mnom?

Samnom ili sa mnom
Samnom ili sa mnom?

Predlog SA se obavezno piše odvojeno, kada se nađe ispred ličnih zamenica.

Pa tako dobijamo odgovor: pravilno je SA MNOM.

Kako se pravilno piše i koristi reč sa mnom u rečenicama:

  1. Mislim da je najbolje da idete sa mnom u grad.
  2. Kad si sa mnom, ne moraš da brineš.
  3. Sa mnom se retko ko slaže.
  4. Da li želite da idete sa mnom na zimovanje?
  5. Moja prijateljica je u poslednjem trenutku odlučila da krene sa mnom.
  6. Sa mnom je vrlo lako razgovarati.
  7. Ako želiš da budeš sa mnom, trebalo bi da me poštuješ.
  8. Moja sestra jedva sa mnom da razgovara.
  9. Kad izađemo, sa mnom uvek ide i moj najbolji drug.
  10. U klupi sa mnom sedi Una.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts