Nikad ili nikada

Nikad ili nikadaIako se ćesto može čuti pitanje kako se kaže ispravno, odnosno kako se piše pravilno nikad ili nikada, čini se da ova jezička nedoumica spada u red lakših nedoumica. Osnovni razlog za to jeste što se odgovor na navedena pitanja sasvim logično nameće, tako da praktično ne morate ni znati šta po ovom pitanju vele gramatika, a u skladu sa njom i pravopis srpskog jezika.

U primeru nikad ili nikada reč je o glasovnoj promeni koju gramatika srpskog jezika naziva nepostojano A.

Kako se kaže pravilno nikad ili nikada?

Odgovor na pitanje kako se kaže pravilno, odnosno kako se piše ispravno nikad ili nikada je, kao što smo naveli sasvim logičan i glasi : ispravno je potpuno ravnopravno koristiti i jedan i drugi oblik. Sve je, praktično prepušteno vašem sluhu i osećaju za jezik.

Navešćemo nekoliko primera koji bi trebalo da vam potpuno razjasne ovu nedoumicu:

1. Nikad ne reci nikad!
2. Apsolutno nikada ne želim da radim ono što mi narede da radim!
3. Mislim da nikada nećemo stići do mora.
4. Nikad ne bih voleo da izađem sa tvojim društvom.
5. Kad me pitaju kako sam, nikada ne kažem pravu istinu.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts