Podsetim ili potsetim?

Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: podsetim ili potsetim?

podsetim ili potsetim jezičke nedoumice i dileme
Podsetim ili potsetim?

Glasovna promena Jednačenje suglasnika po zvučnosti se uvek vrši u govoru, ali postoje slučajevi kada se ne beleži u pisanju.

Jedan takav izuzetak je i glagol poDsetiti.

Naime,

zvučno D ostaje nepromenjeno ispred bezzvučnnog S, pa tako: poDsetiti, oDstupiti, graDski…

Kako se pravilno piše i koristi reč podsetim u rečenicama:

  1. Samo da te podsetim da danas imaš sastanak sa advokatom.
  2. Nemoj da zaboraviš da me podsetiš sutra da kupim hranu za pse.
  3. Ja te stalno podsećam da proveriš, ali ti uvek zaboraviš.
  4. Ako te podsetim jedanput, pokušaj da misliš na to.
  5. Ne mogu ja stalno da te podsećam!
  6. Deco, podsećam vas da sutra imamo pismeni zadatak.
  7. Kako mogu ja da te podsetim, kad sam i ja zaboravila potpuno na to?
  8. Ako treba da se podsetiš da odeš na sastanak, onda ti stvarno treba malo odmora!
  9. Podsećaju se putnici da pripreme svoje karte.
  10. Mama, podseti me ujutru da ponesem loptu u školu!
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts