Aukuba

Aukuba cveće – održavanje i nega

Aukuba

Poznata dekorativna biljka s dužim jajastim oštrim listovima, koji su u muške biljke upadljivo žuto prskani, a u ženske su potpuno zeleni. Cveta maja—juna. Cvet je neugledan tamnocrven.

Kad sazri ženski cvet ima lepe crvene bobice. Stavlja se na sunčana mesta. Dosta je otporna i prema zimi.

Može da prezimi u podrumu ili u hladnoj odaji. U rano proleće se dobro oreže i presadi, ali se mora paziti da se ne povredi osetljiv mesnati koren.

Najviše joj odgovara đubrovita ilovača. Leti je treba zalivati umereno, a zimi veoma malo. Razmnožava se pelcerom.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts