Jel ili jer?

Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: Je l ili jer?

Jel ili jer
Jel ili jer?

Iako mnogi mešaju ove dve reči, valja imati na umu da one uopšte ne označavaju istu stvar. Pa je tako teško reći šta je pravilno. Odnosno, pravilna su oba oblika, ali u različitim kontekstima.

Je l je skraćeni oblik glagola biti i upitne rečce li. S’tim što se piše kao je l’, jer je zapravo skraćeni oblik od jeste, tj. je.

Jer je tzv.uzročni veznik, odnosno koristi se da označi odnos uzroka i posledice i uglavnom se koristi kao veznik u uzročno – posledičnim rečenicama.

Recimo, neko će vas pitati Je l’si ručao? A vi ćete odgovoriti: Ne, jer sam žurio.

Kako se pravilno pišu i koriste reči je l’ i jer u rečenicama:

  1. Je l’ moguće da je ona to uradila?
  2. Je l’ se sećaš kad smo bili u Turskoj na moru da smo upoznali Anu?
  3. Je l’ si zakasnio jutros u školu?
  4. Voz je stigao nešto kasnije. Je l’ si se smrzla?
  5. Je l’ tebi to jasno? Ili treba još jednom da ti objasnim?
  6. Mirjana se stalno pita: je l’ moguće da je toliko loše procenila Milenu?
  7. Iako su bili najbolji drugovi, jedan je stalno bio u prednosti. Je l’ moguće da to uvek mora tako da bude?
  8. Je l’ završio sa poslom za danas ili će opet ostati duže?
  9. Kako god okreneš, uvek se pitaš: je l’ sam mogao bolje?
  10. Je l’ otoplilo kod vas konačno?

 

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts