Ne efikasan ili neefikasan

Ne efikasan ili neefikasanKakva bi bila gramatika jednog jezika, a uz nju i pravopis ako ne bi imali rešenje za svaku jezičku nedoumicu. Pa tako i za pitanje kako se kaže pravilno, odnosno kako se piše ispravno ne efikasan ili neefikasan gramatika i pravopis srpskog jezika imaju vrlo jasan i nedvosmislen odgovor.

U primeru kako se kaže pravilno ne efikasan ili neefikasan je reč o negaciji prideva efikasan. A pravilo koje navodi gramatika, a za njom i pravopis srpskog jezika glasi : odrična rečca ne u slučajevima negacije prideva se uvek piše sastavljeno sa pridevom.

Kako se piše pravilno ne efikasan ili neefikasan?

Odgovor na pitanje iz naslova kako se piše pravilno ne efikasan ili neefikasan glasi : jedino ispravno je pisati sastavljeno, odnosno neefikasan. Nemojte zaboraviti da napišete dva puta vokal E u ovoj reči, kako bi ona bila ispravno napisana.

Evo i nekoliko primera koji će vam potpuno razjasniti nedoumicu kako se kaže pravilno ne efikasan ili neefikasan:

  1. Vaš kolega je vrlo neefikasan, ako smem da primetim.
  2. Ako je njen rad neefikasan, ne može očekivati da joj povećamo platu.
  3. Mnogi smatraju da je novi poreski sistem prilično neefikasan.
  4. Jeste li i vi saglasni sa tvrdnjom direktora da su vaši predlozi neefikasni za naše preduzeće ?
  5. Neefikasan radnik može odvesti firmu u stečaj vrlo lako.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts