Da Vinčijev kod – Den Braun

„Da Vinčijev kod“, je roman izdat 2003. godine, američkog pisca Dena Brauna. Svetski bestseler sa preko 80 miliona prodatih primeraka, i preveden na 44 jezika.

O čemu se radi u knjizi Da Vinčijev kod?

U ovoj knjizi se radi o objašnjavanju raznih teorija o „Svetom gralu“ i ulozi MarijeDa Vincijev kod knjiga Magdalene u istoriji hrišćanstva. Inače, ova knjiga predstavlja drugi deo Braunove trilogije.

Knjiga tvrdi da Vatikan funkcioniše na osnovu laži, odnosno da je Rimokatolička crkva umešana u zaveru da se sakrije istinita priča o Isusu Hristu. S jedne strane pristalice knjige smatraju da podstiče na razmišljanje, dok s druge strane kritičari napadaju knjigu iz razloga da su stvarne činjenice i pseudoistorija izmešane da zbunjuju čitaoce.

U knjizi, Braun tvrdi, da je Biblija sastavljena u III veku od strane rimskih moćnika predvođenih carem Konstantinom. Rimom tada vlada politeizam, odnosno paganstvo, a Konstantin je sveštenik kulta Sunca. Veći deo naroda počinje prihvatati hrišćanstvo i učenje Isusa Hrista. Kako ne bi došlo do podele Rimskog carstva na hrišćanski i na paganski, Konstantin menja službenu religiju Rima u hrišćanstvo, organizuje pisanje nove Biblije u koju ubacuje mnoštvo paganskih simbola.

Po Braunu, Isus Hrist je bio čovek, a ne Božiji sin. Smatra da ga je Konstantin proglasio Bogom radi učvršćenja moći Rima. Tako osigurava opstanak Rima, i Vatikan kao jedini način uspostavljanja veze sa Bogom. Braun smatra da je Isus bio Božiji prorok, koji je bio oženjen Marijom Magdalenom. Kada je razapet na krst, Marija Magdalena je nosila njegovo dete, što dokazuje Isusovo ljudsko poreklo.

Veče pre razapinjanja, prema Bibliji, Isus sa svojih 12 apostola jede hleb, pije vino i govori da će ga neki od apostola izdati. Vino se pilo iz jednog pehara u kom se sledeći dan nalazila Isusova krv, i taj se pehar, po Bibliji, zove Sveti gral. Po Braunovoj knjizi Sveti gral je u stvari Marija Magdalena. Metaforično je objašnjeno kako je Isusova krv iz Svetog grala, u stvari dete koje je nosila Marija Magdalena. Na slici Poslednja večera, Leonarda Da Vinčija, se nalazi Isus, 11 apostola i Marija Magdalena sa Isusove desne strane.

isus sa apostolima

Po objavi Biblije, Konstantin odlučuje da se reši svih dokumenata suprotnim biblijskim. Papa u XI veku saznaje da se u Jerusalimu nalaze spisi o poreklu Isusa Hrista, kao i telo Marije Magdalene. U strahu od propasti, papa organizuje krstaške ratove. U tom pohodu, vitezovi templari uspevaju da pronađu spise i Magdalenin grob. Sa onime što su pronašli ucenjuju papu, koji im daje neograničenu moć. Broj templara se povećavao, i bivali su sve moćniji. Kada su postali pretnja Katoličkoj crkvi, tadašnji papa ih proglašava pobornicima sotonizma, i 13. oktobra 1307. godine, stotine templara gori na lomačama.

Sionski priorat koji je oformio Red vitezova templara, preuzima brigu oko spisa i Magdaleninog groba. Te spise nazivaju Sangreal. Po knjizi, Sionski priorat vodi brigu o tri stvari: čuvanje spisa o Isusovom poreklu, čuvanje Magdaleninog tela i briga o Isusovom potomstvu.

U knjizi se spominje i katolički red ili sekta Opus dei. Osnivač sekte je Manuel Aringarosa uz punu podršku Vatikana.

O piscu

Den Braun je rođen 22. juna 1964. godine u SAD-u. Predstavlja američkog pisca fantastičnih trilera. Završio je koledž „Amherst“ i akademiju „Filips Ekseter“. Pored ovog romana napisao je još i romane: Digitalna tvrđava, Anđeli i demoni, Tačka prevare, Izgubljeni simbol i Inferno.

Den Braun autor knjige da vincijev kod

 

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts