Bojnik – Istorija grada, slike i korisne adrese i telefoni

Geografski položaj

Bojnik je naselje u Pustoj Reci, zapadno od Leskovca.

Istorijat

Ovaj kraj bio je naseljen još u preistorijsko doba. U samome gradu postoji jedan megalitski spomenik, nepoznatog porekla, za koji se pretpostavlja da je služio kao žrtvenik.

Poznati naučnik i putopisac Kanic smatrao je da je kod ovoga grada otkrio ostatke jednog rimskog kastela. Prema jednom drugom autoru, tu su nalaženi i ostaci rimske opeke, jedan sarkofag itd.

Posle oslobođenja od Turaka, u drugom srpsko-turskom ratu 1877-78. godine, jedan istraživač opisao je atar ove opštine sledećim rečima: „Bojnik, veliko i lepo polje duž Puste Reke. Tome je polju sa zapada Petrova Gora, a sa severozapada Radan planina. Priča se da Je nekad na tome polju bio nekakav strašan boj. Po boju tome vele da se i polje prozvalo Bojnik” Bojnik je posle oslobođenja od Turaka imao 58 poreskih glava.

Iako seosko naselje, u njemu je još pre prvog svetskog rata bio razvijen radnički pokret. Uoči ratova od 1912-1918 u ovome mestu kandidat Srpske socijal-demokratske stranke dobio je na izborima 17 glasova. U Bojniku je tada postojala i organizacija te stranke.

bojnik slike grada

Bojnik za vreme Drugog svetskog rata

Za vreme Drugog svetskog rata ovaj kraj je teško stradao od okupatora; naročito 1942. godine. U zimu te godine, iznad sela Kosančića, prema Bojniku, Jablanički odred bio je poveo borbu s jednim bugarskim okupatorskim bataljonom. Zbog nadmoćnosti neprijatelja odred je bio prinuđen da se povuče. 13. februara Bugari su ušli u Bojnik i tu zanoćili. Tada ih je napala Pustorečka partizanska četa i tom prilikom poginulo je 108 okupatorskih vojnika. Zbog toga su Bugari u znak represalija, sutradan, počeli da ubijaju i žene i decu i starce kod bojničkog mlina. Tom prilikom pobijeno je oko 600 osoba. Posle toga spalili su Bojnik. Ali i posle tog strašnog događaja Bojničani su odlazili u čete Jablaničkog partizanskog odreda.

Broj stanovnika

Prema popisu iz 2002 grad Bojnik imalo je 3.159 stanovnika. Prema popisu iz iste godine opština Bojnik imala je 12.694 stanovnika.

Udaljenost naselja Bojnik od pojedinih gradova u Srbiji

Kilometraža

Beograd: 281
Niš: 46 km
Leskovac: 25 km
Vranje: 76 km

Pošta

Adresa: Trg Slobode 23, Bojnik
Kontakt telefon: 016 821 103
Radno vreme: 07.00-14.00
Poštanski broj: 16205

Autobuska stanica

Adresa: nepoznato
Kontakt telefon: 016 821 198

Dom zdravlja

Adresa: Stojana Ljubića BB
Kontakt telefon: 016 821 179

Opština Bojnik

Adresa: Trg Slobode 1, Bojnik
Kontakt telefon: 016 821 214

Karta – Google mapa

Galerija slika grada Bojnik

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts