Uredu ili u redu

Kako se piše pravilno uredu ili u redu?

Uredu ili u reduUkoliko vas zanima šta “ kaže “ gramatika, odnosno pravopis onda prvo treba da znate da je ovde reč o takozvanoj predloško – padežnoj konstrukciji predloga u uz sedmi padež srpskog jezika, to jest lokativ.

Dakle, imenica red je ovde data u lokativu, te se logično nameće da se ispravno piše razdvojeno.

Naravno, i u slučaju kada želite da kažete da se neko nalazi u redu, ali i da je u redu kada neko nešto učini, svakako je pravilno i ispravno da napišete odvojeno.

Evo i nekoliko primera, da pojasnimo:

1. Misliš li da je u redu da ga to pitam?
2. Kako si mogao da mi kažeš da je u redu da ne dođem?
3. Da li bi bilo u redu da joj ništa ne odgovorim?
4. U redu je, razumem te potpuno!
5. Ko si ti da odlučiš da li to u redu ili ne?
6. Mislim da nije u redu da kasniš.
7. Kako da ti objasnim, u redu je da se tako osećaš, ali nije u redu da se zbog toga svađaš sa svima.
8. Da li je to u redu ili ne neka odluče tvoji roditelji, a ne ti.
9. Bilo u redu ili ne, ti si zabrljala.
10. Kažeš mi da je u redu da ne odgovorim na njenu poruku?

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts