Ne sme ili nesme

Kako se piše pravilno ne sme ili nesme?

Ne sme ili nesmeGramatika srpskog jezika, uz pravopis ima naravno i pravilo kada se piše sastavljeno, a kada rastavljeno odrična rečca ne.

Prema tom pravilu, rečca ne se uvek piše odvojeno kada prethodi glagolu.

Izuzetak od ovog pravila su sledeće glagole: neću, nemam, nisam i nemoj, kada se rečca ne piše sastavljeno.

Takođe, treba pomenuti i da se rečca ne uz ostale vrste reči, to jest uz imenice, prideve i priloge uvek piše sastavljeno. Samo uz glagole se piše rastavljeno, osim navedenih izuzetaka.

Sad kada znate navedeno pravilo vezano za pisanje odrične rečce ne, onda verujem znate i da li je ispravno ne sme ili nesme.

Naravno, ukoliko poštujete pavopis i pravila koja daje gramatika srpskog jezika.

Evo i nekoliko primera da pojasnimo kako se kaže ispravno, ne sme ili nesme:

  1. Rekao sam ti da ne smeš da zakasniš na čas!
  2. Mislio sam da ne smem to da probam.
  3. Odluči sam da li smeš ili ne smeš da ideš sa nama.
  4. U većini slučajeva, ono što ne smemo najčešće i uradimo.
  5. Iako ne smem da se sunčam mnogo, ja to ipak ne poštujem.
  6. Ivana, da li smeš napolje? Ne smem, dok ne završim domaći.
  7. Niko ne sme da te tuče!
  8. Najčešće volim onu koju ne smem.
  9. Kad bismo uradili sve što ne smemo, gde bi nam kraj bio?
  10. Smeš da popiješ sve ovo? Ne smem, napiću se!
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts