Ukoliko ili u koliko

ukoliko ili u kolikoAko vas muči nedoumica kako se piše pravilno ukoliko ili u koliko najbolje je da vidimo šta po tom pitanju ima da kaže gramatika, a shodno njoj i pravopis srpskog jezika.

U primeru ukoliko ili u koliko reč je o potpuno različitim vrstama reči. Primer ukoliko je zapravo veznik, a ima značenje ako. U drugom obliku koliko je prilog, a ispred njega se nalazi veznik U.

Kako se piše pravilno ukoliko ili u koliko?

Tako dolazimo da zaključka da je odgovor na pitanje kako se kaže, odnosno piše ukoliko ili u koliko : ispravno je napisati i jedan i drugi oblik, ali imaju potpuno različito značenje, te od smisla zavisi kako ćete napisati ukoliko ili u koliko.

Navedeni primeri će vam dodatno pojasniti ovu jezičku nedoumicu:

  1. Ukoliko misliš da si pogrešio, bolje je da priznaš.
  2. U koliko sati imaš ispit ?
  3. Ovo će vam biti od pomoći, ukoliko imate problem sa viškom kilograma.
  4. Zvala je Mila da me pita u koliko sati dolazimo.
  5. Smatra ste da ste natprosečno inteligentni ukoliko uspete da rešite taj test.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts