Mali Radojica – epska narodna pesma

Autor: srpska narodna epska pesma
Književni rod: epika
Književna vrsta: narodna pesma hajdučkog ciklusa

Tema lektire

Kao i u svim pesmama hajdučkog ciklusa, kome pripada i epska pesma “ Mali Radojica „, tako je i u njoj tema junaštvo i snaga hajduka, po imenu Mali Radojica. Jaka fizička i duhovna snaga mladog hajduka je osnovna tema ove pesme.

Osnovni motiv

Može se reći da je osnovni motiv ove pesme hrabrost i izdržljivost glavnog junaka i njegova želja da nadmudri Turke, kako bi spasao svoje prijatelje.

Mali Radojica

Analiza pesme “ Mali Radojica „

Epska narodna pesma “ Mali Radojica “ opisuje srpskog hajduka, koji je bio izuzetno izdržljiv i rešen da pomogne svojim saborcima, a zarad toga je bio spreman na najveće žrtve. Kompozicija ove pesme je uobičajena za epske narodne pesme. U njoj se izdvajaju: početak, zaplet, vrhunac, rasplet i epilog.

Analiza ove pesme treba da počne od ciklusa kome pripada. A to je vrlo važno i za vaš sastav za pismeni na temu ove pesme. Hajdučki ciklus epskih narodnih pesama je, kao i uskočki za osnovnu temu imao junaštvo pojedinaca. Gotovo svima njima su, često pripisivane i nadljudske moći, što se vidi i u ovoj pesmi. Mali Radojica je izdržao sve, ali jedino nije mogao da odoli lepoti Hajkune đevojke.

Pesma počinje stilskom figurom, poznatom kao slovenska antiteza, u kojoj se narodni pevač prvo pita:

Mili bože, čuda golemoga,
ja li grmi, ja l’ se zemlja trese,
ja se bije more o mramorje,
ja se biju na Popina vile?

Potom sledi negacija odgovora:

Niti grmi, nit se zemlja trese,
nit se bije more o mramorje,
ni se biju na Popina vile;

I na kraju pravi odgovor:

već pucaju na Zadru topovi,
šenluk čini aga Bećir-aga,
uhvatio Malog Radojicu,
pa ga meće na dno u tavnicu.

Analiza dalje prelazi na zaplet pesme “ Mali Radojica „, a to je trenutak kada glavni junak odlučuje da pobegne iz zatvora, kako b ispasao sebe i svoje saborce. Odlučuje da se napravi kao da je mrtav, ne bi li nadmudrio Turke. Međutim, žena Bećir-age mu ne veruje i odlučuje da ga stavi na muke, kako bi dokazala da je Mali Radojica živ.

Vrhunac radnje epska narodna pesma “ Mali Radojica “ dostiže u trenutku kada počinje mučenje hajduka, koje postepeno postaje sve teže i teže, kada se javla stilska figura poznata kao gradacija. Prvo mu lože vatru na grudima, satim mu stavljaju zmiju na grudi, pa zakivaju klince ispod noktiju. I za kraj, kao najteže mučenje Bećiraginica dovodi Hajkunu devojku da igra pred hajdukom, jer niko nije mogao da odoli njenoj lepoti.

Analiza pesme dalje ide prema raspletu radnje, kada Hajkuna devojka spašava Malog Radojicu. Videvši da se njegove oči pomeraju, ona mu prekriva lice svojom maramom i tako mu pomaže da se ne otkrije njegova prevara.

Epska pesma “ Mali Radojica “ se završava srećno: hajduk beži, spašava saborce, sveti se onima koji su ga mučili i ženi se Hajkunom đevojkom.
Pažljiva analiza pesme “ Mali Radojica “ jasno pokazuje da je narodni pevač previše naglasio neke osobine ovog hajduka. Međutim, takve su epske narodne pesme ovog ciklusa, u većini slučajeva. Uz to, jasno je da su neki događaji i izmišljeni, jer je jednostavno bilo nemoguće da se neka Turkinja uda za Srbina tada, a uz to još i pokrsti.

Stilske figure

Lektira “ Mali Radojica “ je najpoznatija po stilskoj figuri, takozvanoj sloveskoj antitezi, koja se javlja na samom početku pesme. Stilske figure u srpskoj narodnoj poeziji su brojne, a slovenska antiteza je jedna od češćih. Njene osnovne karakteristike su: postavljanje pitanja, zatim negacija odgovora i na kraju pravi odgovor.

U pesmi “ Mali Radojica “ se javlja i gradacija. Nju karakteriše postepeno ređanje slika i osećanja po jačini. Gradacija je prisutna u opisu mučenja glavnog junaka pesme “ Mali Radojica „.

Osobine likova

Mali Radojica nije poznat kao istorijska ličnost. Moguće je da je neki drugi hajduk koji je zaista i postojao poslužio narodnom pevaču za stvaranje ovog lika ili da je lik Malog Radojice izgrađen na osnovu dela više hajduka, koja su sada pripisana jednom junaku. Glavni lik ove pesme je na prvom mestu prikazan kao izuzetno hrabar i izdržljiv. Moglo bi se reći da je Mali Radojica čak i lukav, jer je smislio kako da prevari svoje mučitelje. Požrtvovan je i mudar. Međutim, postoji nešto što nije uspeo da prevaziđe i pored sve hrabrosti, a to su čari jedne devojke.

Sa druge strane, kada pominjemo osobine likova, a to će vam sigurno biti potrebno i kada budete pisali sastav za pismeni zadatak ne treba zaboraviti ni lik Hajkune đevojke. Ona je shvatila kakvog čoveka ima pred sobom i zadivljena njegovom hrabrošću uspela je da ga spase, kako se ne bi otkrila njegova podvala. Kako kaže narodni pevač, ona se i udala za Malog Radojicu i postala Anđelija.

Osobine likova su izuzetno važne za razumevanje čitavog dela. Tako je i Bećiraginica predstavljena kao prava mučiteljka, što je istorijski gledano, pre važilo za muškarce nego za žene da tako muče srpske junake.

Prepričano delo “ Mali Radojica „

Epska narodna pesma “ Mali Radojica “ već na samom početku govori o glavnom junaku, koga su zarobili. Ali Mali Radojica smišlja podvalu, kako bi prevario Turke i izbavio svoj saborce. I odlučuje da se pravi mrtav, kako bi pobegao. Međutim, žena Bećir-age ne veruje da je on mrtav i odlučuje da ga izloži raznim mučenjima, kako bi uverila i ostale da je Mali Radojica živ. Prvo mu pale vatru na grudima, ali on se ne pomera. Zatim mu stavljaju zmiju u grudi, ali on se i dalje ne pomera. Potom mu zabijaju klinove ispod noktiju, ali i pored ogromnog fizičkog bola, Mali Radojica se ne odaje. Na kraju stilske figure poznate kao gradacija, izvode prelepu Hajkunu devojku pred njega, čijoj lepoti mnogi nisu odoleli. Ona igra pred glavnim junakom, a on:

Kad je zgleda Mali Radojica,
lijevijem okom progeduje,
desnijem se brkom nasmijava.

Kada je to videla Hajkuna devojka, ona uzima svoju maramu i prekriva lice junaka, kako se ne bi otkrila njegova prevara. Hajkuna moli svog oca da ga sahrane, jer je mrtav, a Bećiraginica kaže da ga bace u more, a ne da ga zakopavaju u zemlju. Tako i urade, a kako veli narodni pevač:

Al’ je Rade čudan plivač bio!
Daleko je Rade otplivao,
pak iziđe na brijegu mora…

Zatim je otišao kod svojih mučitelja i kaznio ih na najsuroviji način. Spasao je svoje drugove, a potom je uzeo Hajkunu đevojku i oženio je. Ona se pokrstila i dobila ime Anđelija.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts