Sastav o jeseni: Oktobarske boje u mom kraju

Gotovo da ne postoji školarac koga ne muči pisanje za pismeni zadatak, a naročito ako je tema sastava o jeseni “ Oktobarske boje „, na primer. Dečiji radovi na ovu temu su raznovrsni, počev od onih, da tako kažem uobičajenih koji temu za sastav o bojama jeseni shvataju bukvalno, do onih koji ovu temu doživljavaju na malo drugačiji, možda i neuobičajeni način.

Mi naravno, u ovom tekstu ne možemo da vam damo gotov sastav za pismeni zadataka o bojama jeseni, ali vam možemo pomoći tako što ćemo vam dati osnovne smernice za rad. Bez obzira da li imate dara za pisanje ili ne, formu uvek možete ispoštovati. A forma za sastav za pismeni zadatak na temu “ Oktobarske boje „, recimo je ista kao i za sve ostale sastave, te i vaš sastav mora imati uvod, razradu i zaključak, kao osnovne elemente svakog sastava.

Kako napisati sastav za pismeni zadatak o bojama jeseni?

Uzevši u obzir da je tema “ Oktobarske boje “ vrlo interesantna, jer se pod bojama mogu smatrati i boje u bukvalnom smislu, ali i boje vašeg raspoloženja u doba jeseni. Zato, pre nego što pređeo na to kako napisati sastav za pismeni zadatak o bojama jeseni predlažem da prvo odlučite na koji način ćete pisati. Sasvim je logično da je ovaj drugi vid razumevanja teme “ Oktobarske boje “ namenjen đacima malo starijeg uzrasta, što ne znači da dečiji sastav mora biti tako i shvaćen.

Sastav o jeseni

Naime, deca mlađeg uzrasta obično sastav o jeseni svode na opise prirode te kada pišu sastav iz srpskog jezika na ovu temu, obično koriste izraze poput: drveće se okitilo bojama jeseni, žuto lišće opada sa drveća, priroda je tužan i slično.

Opet dolazimo na pitanje kako napisati sastav za pismeni zadatak iz srpskog o bojama jeseni. Pa, ako mene pitate najbolje je izdvojiti neki događaj koji će vam biti osnov za sastav o jeseni. Tako, recimo možete pisati kako ste se igrali u parku kada ste primetili da je drveće ogolelo ili ste išli na izlet sa drugarima, koji se obično i organizuje u jesen. Svakako vam to može koristiti kao uvod.

Uvod ne bi trebalo da bude naročito opširan, kako ne biste dobili komentar od nastavnika da ste promašili temu, što se naročito često događa ukoliko date previše opširan uvod.Ono što je poželjno da bude opširnije jeste razrada teme. Razrada teme je, da tako kažemo telo svakog sastava. U razradi pišete ono o čemu ste pisali u uvodu za sastav o jeseni, ali uz nogo više detalja. Ne zaboravite u razradi da pišete o bojama jeseni, a naročito ukoliko je tema za vaš sastav za pismeni zadatak iz srpskog jezika upravo “ Oktobarske boje „. Navedite što više detalja, kako bi vašem nastavniku bilo jasno da ste razumeli temu.

Kako napisati zaključak za sastav o jeseni?

Zaključak za vaš sastav iz srpskog jezika na temu “ Oktobarske boje “ ili bilo koji drugi sastav o jeseni bi trebalo da sadrži vaše mišljenje ili osećanje o onome o čemu ste pisali u razradi sastava. Iskreno, đacima uvek predlažem da kada pišu sastav o jeseni uvek budu iskreni i napišu ono što osećaju. Baš iz tog razloga smatram da je pravo zadovoljstvo pročitati dečiji sastav, jer deca su najiskrenija i, uglavnom jasno pokazuju svoja osećanja i razmišljanja, bez obzira da li pišu sastav o jeseni ili nečemu drugom.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts