Prisvojni pridevi u srpskom jeziku

Definicija

Pre nego što saznamo šta su to prisvojni pridevi, da vidimo šta su zapravo pridevi. Definicija prideva glasi: Pridevi su promenljiva vrsta reči. Njihova funkcija je da bliže određuju imenicu u koju se nalaze. Pridevi se sa imenicom slažu u rodu, broju i padežu, a njihova služba u rečenici je ili atributska ili su, pak deo imenskog predikata, to jest imaju predikatsku funkciju.

Svi pridevi u srpskom jeziku se dele prema vidu ( određeni i neodređeni ) i prema značenju. Prema značenju se svi pridevi dele na: prisvojne, opisne, gradivne, vremenske i mesne prideve.

Prisvojni pridevi

Primeri upotrebe prisvojni prideva

Kao što smo videli, definicija prideva u srpskom jeziku je vrčo jasna i jednostavna. Jedna od pet vrsta prideva su i prisvojni pridevi. Prisvojni pridevi u srpskom jeziku označavaju pripadnost imenice koju objašnjavaju i uz koju se nalaze u rečenici. Njima se označava čije je nešto.

Prisvojni pridevi u srpskom jeziku su izvedeni od ličnih imena, od naziva gradova, i uvek se odnose na imenicu uz koju se nalaze.

U zavisnosti od toga od koje vrste imenice su prisvojni pridevi izvedeni, zavisiće i njihovo pisanje. Imajte na umu da se prisvojni pridevi mogu pisati malim, ali i velikim slovom. Primeri će vam pojasniti o čemu govorimo, mada je to sasvim logično. Ukoliko su, recimo prisvojni pridevi u srpskom jeziku izvedeni od vlastitih imenica, odnosno od ličnih imena, sasvim je logično da se pišu velikim slovom. Naravno i ukoliko rečenice počinju prisvojnim pridevom, bez obzira što bi bilo pravilno njegovo pisanje malim slovom, sasvim je logično da će se u tom slučaju pisati velikim slovom. U slučaju kada su prisvojni pridevi izvedeni od naziva gradova, u tom slučaju se pišu malim slovom.

Primeri

1. Morski vazduh je najzdraviji.
2. Lekarski pregled je neophodan za polaganje vozačkog ispita.
3. Čini mi se da su kućni poslovi najteži.
4. Deca mahom ne vole da uče srpki jezik dok su mlađi.
5. Uskoro će se održati dečijε takmičenje u pevanju.

Prisvojni pridevi izvedeni od vlastitih imenica

1. Najviše mi se sviđa Vladin rad.
2. Da li biste mi dali Anin broj telefona?
3. Mnogo mi se dopada Lazareva nova frizura.
4. Šta kažete za Jovaninog novog dečka?
5. Bolji je Filipov telefon od tvoga.

Prisvojni pridevi izvedeni od naziva gradova

1. Nema na svetu užičke pršute.
2. Najbolji je provod na beogradskim splavovima.
3. Kažu da su najlepše novosadske devojke.
4. Najuspešniji su jagodinski privrednici.
5. U Srbiji je najbolji roštilj u vranjskom okrugu.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts