Otac Tadej – citati, misli, izreke

Otac Tadej – biografija

Jedan od najpoznatijih savremenih srpskih duhovnika, čiji su citati jedni od najčešće pominjanih jeste otac Tadej.

U tadašnjoj Kraljevini Srbiji, 19. oktobra 1914. godine u mestu Vitovnica, u porodici Štrbulović rođen je sin kome su roditelji dali ime Tomislav. Dok je još bio mali, Tomislav je bio bolešljiv, a jednom prilikom mu je zbog bolesti pluća lekar prognozirao svega još pet godina života. Ubrzo nakon toga, Tomislav odlazi kod ruskih monaha u manastir Miljkovo.

Godine 1935., malo nakon što je navršio dvadesetu godinu, u manastiru Gornjak Tomislav se zamonašio. U jerođakona biva rukopoložen iste godine, 14. dana meseca jula. Potom u čin jeromonaha nakon tri godine ( 03. februara 1938. godine ) u beogradskom manastiru Rakovica. U beogradskoj Sabornoj crkvi, nadomak zgrade Patrijaršije, otac Tadej biva rukopoložen 1949. godine u čin igumana, a 40 godina kasnije, ponovo u manastiru Gornjak, pred moštima velikog srpskog kneza Lazara otac Tadej biva rukopoložen u čin arhimandrita.

Otac Tadej

Otac Tadej je bio iguman srpskog srednjevekovnog manastira Vitovnica u periodu između 1962. i 1972. godine, te od 1981. do 2000. godine, kada se povukao zbog bolesti.

Ovaj, možda i najveći duhovnik druge polovine 20. veka ostao je upamćen i po tome što je povremeno ispovedao Patrijarha srpskog gospodina Pavla, a njegovi citati o životu, ali i o ljubavi, o braku, o ženama i mnogim drugim temama se vrlo često i rado citiraju.

Na osnovu onoga što je besedio otac Tadej, nastale su brojne knjige, među kojima je svakako najpoznatija “ Kakve su ti misli, takav ti je i život „.
Otac Tadej je preminuo 13. aprila 2003. godine u Bačkoj Palanci.

Misli i izreke o braku i o ženama

Otac Tadej je ostavio mnoge mudre misli i izreke o braku i o ženama, te o odnosu muškaraca i žena, a između ostalog je rekao i:

 • Gospod nam sam otvara put i otkriva kakva je Njegova sveta volja. Njegova sveta volja se javlja preko roditelja. Ako budemo slušali roditelje ići će sve dobro i biće blagosloveno, a ako im se protivimo nema ništa. Ide, ide, ali više ide natraške nego napred.
 • Supruga treba da bude poslušna suprugu.
 • Bračni drugovi su kao dva tela jedno, jednomišljenici znači, jednomišljenje, što hoće muž, oće i žena i obrnuto. Kad su jednomišljenici, evo mir, evo raj.
 • Naše majke krše tu zapovest, u duhovnom smislu, posle nemamo mira i pokoja, stvaramo pakao u sebi i oko nas i svi oni koji s nama žive nemaju mira. Tim svojim postupkom one stvaraju pakao sebi, mužu svome i deci svojoj i zato biva u porodičnom krugu pakao. Nema sloge, nema jednomišljenja. Muž kaže jedno a ona drugo.
 • Ako bi ti poslušala zapovest Gospodnju da će tvoja volja biti pod vlašću tvoga muža, kad bi za tebe važila reč tvoga muža ma kakav on da je, Gospod bi zbog tvoje poslušnosti učinio da on bude plemenit i da bude najbolji. Ne slušaš ti svoga muža, nego Gospoda, to je zapovest Gospodnja.

Misli i izreke o ljubavi

Citati o ljubavi su vrlo česti, ali to su misli i izreke o ljubavi koja nije svakidašnja. To su misli o ljubavi prema Gospodu našem Isusu Hristu, ali i o ljubavi, onoj pravoj i čistoj, koju bi trebalo da negujemo u svojim srcima prema svim bićima.
Evo i nekih misli i izreka o ljubavi koje je za sobom ostavio otac Tadej:

 • On je jedini Koji podmiruje ljubav našu.
 • Nedostatak ljubavi ništa ne može zameniti. Ali ljubav zamenjuje sve nedostatke.
 • Samo voli i tada ćeš moći učiniti sve što želiš.
 • Božanska ljubav ne trpi egoizam.
 • Treba planove i želje zemaljske odbaciti od srca, tek onda mi možemo sa Gospodom ljubiti iskreno i bližnjega svoga.

otac tadej citati

Otac Tadej – misli i izreke o životu

Citati oca Tadeja su puni pouka o životu. Navodimo samo neke:

 • Strogost prema bližnjima je opasna. Strogi napreduju samo do izvesnog stepena i ostaju na telesnom podvigu. U ophođenju s ljudima treba biti blag, krotak, popustljiv.
 • Misli, raspoloženje želje rukovode naš život. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život.
 • Sveti oci kažu da treba da se potrudimo da nam svaki posao, svaka misao, rad, da sve potiče iz srca, jer se srcem oseća, a ne glavom. Glavom se misli, a kad sve iz srca potiče, onda je to koncentracija svih umnih sila u srcu.
 • Misleni haos kod nas i u našoj državi dolazi od naših misli.
 • Nama je Gospod sve darovao i na nama je da budemo dobri. Ukoliko mi obraćamo pažnju na negativne osobine pojedinih ljudi koji nam se obraćaju, ne možemo imati mira i pokajanja.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts