Lične zamenice u srpskom jeziku

Gramatika srpskog jezika razlikuje deset različitih vrsta reči i od toga je pet promenljivih, a pet nepromenljivih vrsta reči.

U promenljive vrste reči, između ostalih spadaju i zamenice u srpskom jeziku.

Definicija

Definicija koju daje gramatika za zamenice u srpskom jeziku navodi da je u pitanju promenljiva vrsta reči, čija je služba u rečenici da zamenjuju imenice i prideve, kako im i sam naziv kaže.

Podela

Zamenice u srpskom jeziku mogu da zamenjuju imenice ili prideve, to jest bića, lica ili predmete, te da ukazuju na neku njihovu osobinu ili pripadnost.

U zavisnosti od toga šta zamenjuju, gramatika srpskog jezika razlikuje imeničke i pridevske zamenice i to je njihova osnovna podela.

Ovom prilikom ćemo govoriti samo o imeničkim zamenicama. U pitanju su samostalne reči, a gramatika veli da one u rečenici imaju službu subjekta ili objekta.

Licne zamenice

Imeničke zamenice u srpskom jeziku se dele na lične i nelične.

U lične zamenice u srpskom jeziku spada i povratna lična zamenica se ili sebe.
U nelične zamenice u srpskom jeziku, gramatika svrstava: neodređene, upitno – odnosne, odrične i opšte imeničke zamenice. Nelične zamenice imaju samo jedan oblik, koji se koristi za sva tri roda i oba broja.

Lične zamenice u srpskom jeziku – definicija

Nakon svega navedenog sasvim je jasna definicija ličnih zamenica. Lične zamenice u srpskom jeziku imaju lice, broj i padež.

Lična povratna zamenica se ili sebe takođe se menja po padežima, ali je ista za sva lica. Uz to, nema prvi padež, nominativ i nikada se ne koristi u službi subjekta. Naglašavamo da u slučaju kada se oblik – se nalazi uz glagole, gramatika srpskog jezika je ne smatra ličnom povratnom zamenicom.

Lične zamenice po padežima

Kada su u pitanju lične zamenice u srpskom jeziku i njihova promena po padežima, treba znati da se lične zamenice u srpskom jeziku nalaze u istom padežu u kojoj i imenica koju zamenjuju. Uz to, lične zamenice u srpskom jeziku imaju u pojedinim padežima i duže i kraće oblike.

Njihova promena po padežima izgleda ovako, ali nemojte da vas zbuni što nedostaje broj 5, to jest padež vokativ, koga lične zamenice u srpskom jeziku nemaju:

Jednina

1. ja, ti, on, ona, ono
2. mene/me, tebe/te, njega/ga, nje/je, njega/ga
3. meni/mi, tebi/ti, njemu/mu, nje/je, njega/ga
4.mene/me, tebe/te, njega/ga, nju/ju/je, njega/ga
6. mnom, tobom, njim, njom, njim
7. meni, tebi, njemu/mu, njoj/joj, njemu/mu

Kada je u pitanju promena ličnih zamenica po padežima u množini, napominjem da je množina za treće lice ista za sva tri oblika ( oni, one, ona ). I ovde, kao i u promeni u jednini naravno nema oblika za vokativ.

Množina

1. mi, vi, oni, one, ona
2. nas, vas, njih/ih
3. nama/nam, vama/vam, njima/im
4. nas, vas, njih/ih
6. nama, vama, njima
7. nama, vama, njima

Primeri – Lične zamenice

1. Da li je vama jasna gramatika srpskog jezika?
2. Ti baš ličiš na tvoju mamu!
3. One svakog dana kasne na posao.
4. Meni se baš dopada tvoja nova haljina.
5. Njoj niko ne može da ugodi!

Neodređene imeničke zamenice

Definicija

Neodređene imeničke zamenice spadaju u takozvane nelične zamenice u srpskom jeziku. Kako navodi gramatika srpskog jezika neodređene imeničke zamenice su neko i nešto.

Vrlo je važno da znate da su neodređene imeničke zamenice samostalne, jer neodređena pridevska zamenica srednjeg roda u jednini takođe glasi neko. Ali ona se razlikuje od imeničke po tome što ne može da se nađe samostalno u rečenici.

Primeri za neodredjene imeničke zamenice:

1. Neko je došao.
2. Iskrslo mi je nešto iznenada, pa nisam mogao da dođem.
3. Neko me je zove.
4. Nešto me je nateralo da ipak dođem.
5. Neko, neko ko je daleko…

Odnosne imeničke zamenice

Definicija

Iako često čujemo odnosne zamenice, gramatika srpskog jezika ih naziva upitno – odnosne i to su ko? i šta? S tim što se prva odnosi na bića, a druga na predmete. Tu su i: koga?, čega?, kome?, čemu?

Primeri za odnosne imeničke zamenice su:

1. Ko je tvoja omiljena glumica?
2. O kome govori ova knjiga?
3. Šta najviše voliš da radiš u slobodno vreme?
4. Kome se sviđa gramatika?
5. Čega se toliko bojiš?

Odrične imeničke zamenice

Definicija

Nelične imeničke zamenice, koje gramatika srpskog jezika naziva odrične su niko i ništa.

Primeri za odrične imeničke zamenice:

1. Ništa nisi naučio!
2. Niko me ne voli!
3. Ništa mi ne znači tvoje izvinjenje.
4. Niko mi se ne sviđa od njih.
5. Sad više ništa ne možeš da uradiš.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts