Ne nagađam ili nenagađam

nenagadjam ili ne nagadjamI još jedna od nedoumica, koje se smatraju osnovom gramatike srpskog jezika, a tiče se pravilnog pisanja odrične rečce NE uz glagole.

Da bismo odgovorili na pitanje kako se kaže pravilno, odnosno kako se piše pravilno ne nagađam ili nenagađam moramo da otkrijemo i o čemu se ovde radi. U primeru ne nagađam ili nenagađam je reč o negativnom obliku glagola nagađati.

Gramatika srpskog jezika, naravno ima pravilo, koje sprovodi pravopis srpskog jezika, a tiče se pravilnog pisanja odrične rečce NE uz glagol u ličnom obliku. To pravilo glasi : odrična rečca NE se uvek piše odvojeno kada se nalazi ispred glagola u ličnom glagolskom obliku.

Kako se piše pravilno ne nagađam ili nenagađam?

Pravilo koje je navedeno jasno ukazuje na to da je odgovor na pitanje kako se piše ispravno ne nagađam ili nenagađam glasi : jedino pravilno je napisati rastavljeno, to jest oblik ne nagađam, uzevši u obzir da je ovde reč o negaciji glagola u ličnom glagolskom obliku.

Navešćemo i nekoliko primera kako bismo do kraja razjasnili nedoumicu kako se piše ispravno ne nagađam ili nenagađam:

  1. Ne nagađam ništa. Više volim da pitam ono što ne znam.
  2. Najbolje prođe onaj ko ne nagađa, već koji govori samo ono što zna.
  3. Ali, da ne nagađam. Videćemo šta će reći advokat.
  4. Najviše volim da ne nagađam šta ko misli, nego da mi lepo kaže.
  5. Ma, da ne nagađam više. Sad ću da ih pozovem i proverim da li je tako.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts