Nepostojano A u srpskom jeziku

Nepostojano A – definicija

Srpski jezik i njegova gramatika, kao što znamo su veoma kompleksni. Postoji veliki broj glasovnih promena, koje možda i ne uočavamo u svakodnevnom govoru, ali zato nam gramatika daje njihove jasne definicije.

Tako je definicija glasovne promene poznate kao nepostojano A sledeća: Glasovna promena u kojoj se samoglasnik A u nekim rečima gubi, a zatim se u drugim oblicima tih istih reči ponovo javlja naziva se nepostojano A.

Glasovna promena koju gramatika naziva nepostojano A se može javiti i kod imenica i kod prideva i kod glagola, ali i kod određenih pridevskih zamenica.

Nepostojano A

Nepostojano A kod imenica

Ova glasovna promena se javlja kod imenica u određenim padežima i to u:

 • nominativu množine pojedinih imenica muškog roda
 • genitivu jednine pojedinih imenica muškog roda
 • genitivu množine pojedinih imenica ženskog roda
 • instrumentalu jednine pojedinih imenica muškog roda
 • dativu i instrumentalu množine pojedinih imenica muškog roda
 • genitivu množine imenica srednjeg roda

Primeri

 1. Došao mi je momak, a sa njim su bili i ostali momci. Koliko je samo momaka bilo u našoj kući!
 2. To mesto je san snova!
 3. Danas je 31. decembar. Kad se samo setim gde sam bio prošlog decembra.
 4. Moja komšinica je devojčurak. Sve njene drugarice su devojčurci. Baš dosta devojčuraka ima u mojoj okolini.
 5. Moj omiljeni pisac je Danilo Kiš. Koliko omiljenih pisaca imaš ti?
 6. Tvoja mačka baš uživa u društvu drugih mačaka.
 7. Moja sveska je na klupi. A koliko ti imaš svezaka u rancu?
 8. Greške se događaju. Koliko sam samo grešaka ja do sada imao.
 9. Stiglo mi je pismo od njega juče. Poslao mi je do sada puno pisama.
 10. Gle, svitac! Koliko svitaca smo videli ovog leta!

Nepostojano A kod prideva

Kod prideva, nepostojano A se javlja u nominativu jednine prideva muškog roda, ali i u nominativu pridevske zamenice muškog roda.

Primeri

 1. Kada je čovek pametan i deca su mu pametna.
 2. Osećajan čovek i osećajna žena se najbolje razumeju.
 3. Drzak čovek vaspitava svoju decu da i ona budu drska.
 4. Kakav si ti to čovek? Kakvi su uopšte ljudi sa kojima se ti družiš?
 5. Bučan čovek, bučna i atmosfera oko njega. Mrzak čovek, mrski svi oko njega.

Nepostojano A kod glagola

Kada je u pitanju nepostojano A kod glagola, gramatika veli da se ova glasovna promena javlja kod prošlog vremena pojedinih glagola.

Primeri

 1. Išao sam juče na roditeljski. Samnom je išla i Mijina mama, tako da smi išli zajedno.
 2. Stigao sam kući u 5, a odmah zamnom je stigla i moja sestra, tako da smo stigli skoro u isto vreme.
 3. Ispekao sam kolač, mada pošto mi je mama pomagala, mogu reći da smo ga ispekli zajedno.
 4. Rekao sam ti lepo da poslušaš šta ti je rekla učiteljica. Rekli smo ti i mama i ja da je tako najbolje da uradiš.
 5. Legao sam sinoć kasno, a moja sestra je legla malo pre meni. Dakle, definitivno oboje nismo legli na vreme.

Nepostojano A – izuzeci

Srpski jezik ima i izuzetke kada je u pitanju glasovna promena poznata kao nepostojano A.

Naime, glasovna promena nepostojano A nije prisutna u onim rečima koje imaju postakcenatsku dužinu, ali ni kod stranih reči koje su opšteprihvaćene u našem jeziku.

Primeri za izuzetke od ovog pravila su: zemljak – zemljaci, junak . junaci, aparat – aparati, vršnjak – vršnjaci, kandidat – kandidati, kanal – kanali, manijak – manijaci i mnoge druge.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts