Browsing: vidio ili vidjeo

Pravopis
0

Vidio ili vidjeo

Poznato je da gramatika srpskog jezika razlikuje tri dijalekta : ekavski, jekavski i ijekavski. U…