Jel ili jer?

3

Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: Je l ili jer?

Jel ili jer

Jel ili jer?

Iako mnogi mešaju ove dve reči, valja imati na umu da one uopšte ne označavaju istu stvar. Pa je tako teško reći šta je pravilno. Odnosno, pravilna su oba oblika, ali u različitim kontekstima.

Je l je skraćeni oblik glagola biti i upitne rečce li. S’tim što se piše kao je l’, jer je zapravo skraćeni oblik od jeste, tj. je.

Jer je tzv.uzročni veznik, odnosno koristi se da označi odnos uzroka i posledice i uglavnom se koristi kao veznik u uzročno – posledičnim rečenicama.

Recimo, neko će vas pitati Je l’si ručao? A vi ćete odgovoriti: Ne, jer sam žurio.

Kako se pravilno pišu i koriste reči je l’ i jer u rečenicama:

  1. Je l’ moguće da je ona to uradila?
  2. Je l’ se sećaš kad smo bili u Turskoj na moru da smo upoznali Anu?
  3. Je l’ si zakasnio jutros u školu?
  4. Voz je stigao nešto kasnije. Je l’ si se smrzla?
  5. Je l’ tebi to jasno? Ili treba još jednom da ti objasnim?
  6. Mirjana se stalno pita: je l’ moguće da je toliko loše procenila Milenu?
  7. Iako su bili najbolji drugovi, jedan je stalno bio u prednosti. Je l’ moguće da to uvek mora tako da bude?
  8. Je l’ završio sa poslom za danas ili će opet ostati duže?
  9. Kako god okreneš, uvek se pitaš: je l’ sam mogao bolje?
  10. Je l’ otoplilo kod vas konačno?

 

NAGRADNA IGRA: Pogodite koji grad se nalazi na slikama i osvojite 30€


loading...

PREPORUČENI POSTOVI

Žurki ili žurci Pravopis i jezičke nedoumice - Saznajte šta je pravilno: žurki ili žurci Glasovna promena poznata kao „sibilarizacija“ ili „druga palatalizacija“ je ...
Zasad ili za sad Kako se piše ispravno zasad ili za sad? Da li je pravilno zasad ili za sad je još jedna od nedoumica sa kojima mučimo muku. Međutim, pravopis i grama...
Za uzvrat ili zauzvrat Kako se piše pravilno za uzvrat ili zauzvrat? Često ćete naići na mišljenje da je ispravno jedino sastavljeno pisanje priloga zauzvrat, a u značenju ...
Za malo ili zamalo Kako se piše ispravno za malo ili zamalo? Čak i ako vam pravopis i gramatika nisu naročito jaka strana, verujem da vam je jasan odgovor na pitanje ka...
Vidio ili vidjeo Poznato je da gramatika srpskog jezika razlikuje tri dijalekta : ekavski, jekavski i ijekavski. U primeru vidio ili vidjeo reč je o ijekavskom dijalek...
Vi bi ili vi biste Gramatika i pravopis srpskog jezika navode vrlo jasnu promenu glagola biti, iako mnoge često zbunjuje kako se kaže, odnosno kako se piše ispravno vi b...
Valjda ili valda Kako se kaže ispravno valjda ili valda? Pre nego što odgovorimo na pitanje kako se piše pravilno valjda ili valda, da vidimo šta kažu pravopis i gram...
Uskrs ili Vaskrs Pravopis i jezičke nedoumice - Saznajte šta je pravilno: Uskrs ili Vaskrs Uskrs ili Vaskrs? I Uskrs i Vaskrs su prihvacene varijante u srpskom je...
Share.

3 komentara

Leave A Reply