Javiću ili javi ću

JaviCu ili javi CuU primeru kako se kaže, odnosno kako se piše ispravno javiću ili javi ću reč je o običnom budućem vremenu, koje gramatika srpskog jezika poznaje kao Futur I ( odnosno Futur prvi ).

Pravilo koje navodi gramatika, te za njom i pravopis srpskog jezika, a vezano je za prosto buduće vreme glasi : ukoliko se infinitivna osnova glagola završava na – TI, tada takav glagol ima dva oblika Futura I i to prosto i složeno buduće vreme.

Kako se piše pravilno javiću ili javi ću?

Na osnovu svega navedenog se zaključuje da, uzevši u obzir da i primer javiću ili javi ću spada u glagole čija se infinitivna osnova završava na – TI i on ima dva oblika prostog budućeg vremena. Promena oba oblika, prostog i složenog, glagola javiti kroz lica u jednini u Futuru I izgleda ovako:1. javiću / ja ću javiti
2. javićeš / ti ćeš javiti
3. javiće / on, ona, ono će javiti

I u množini :

1. javićemo / mi ćemo javiti
2. javićete / vi ćete javiti
3. javiće / oni, one, ona će javiti

Tako se odgovor na pitanje kako se piše pravilno javiću ili javi ću sam nameće : jedino ispravno je napisati sastavljeno, to jest oblik javiću.

Evo i nekoliko primera, kako bismo do kraja razjasnili kako se kaže pravilno javiću ili javi ću:

1. Javiću ti sutra da li možemo da idemo u bioskop za vikend.
2. Čim završim sastanak, javiću vam se.
3. Javiću vam rezultate konkursa u toku naredne nedelje.
4. Svi kažu javiću se da se vidimo, ali retko ko se stvarno i javi.
5. U toku dana, nadam se javiću vam lepe vesti.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts