Srbski ili srpski

Srbski ili srpski

Pravopis i jezičke nedoumice – Saznajte šta je pravilno: srbski ili srpski

Srbski ili srpskiU terminu srpski prisutna je glasobna promena poznata kao jednačenje suglasnika po zvučnosti. To podrazumeva da kada se u reči nađu jedan do drugog dva suglasnika različita po zvučnosti, dolazi do njihovog izjednačavanja, odnosno prvi  se jednači prema drugom (kakav je drugi, takav mora biti i prvi).

Na primer:

 • vrabac + vraB-Ca = vraPCa
 • srB + Ski = srPSki
 • svaT + Ba = svaDBa
 • Tako da je pravilno SRPSKI.

Kako se pravilno piše i koristi pridev srpski u rečenicama:

 1. Srpski jezik je najlepši na svetu, po mom mišljenju.
 2. Dok sam išao u osnovnu, mrzeo sam srpski.
 3. Svaki srpski seljak vodi računa o svom ugledu.
 4. Jedan od najbogatijih rečnika je srpski.
 5. Za izučavanje su posebno zanimljivi srpski pridevi i glagoli.
 6. Srpska prezimena se obično završavaju na – ić.
 7. Kako ste se spremili za srpski jezik?
 8. Da li je moguće da tako malo ljudi zna da govori pravilno srpski?
 9. Kako je moguće da je letira za srpski tako obimna?
 10. Deci u osnovnoj školi se retko kada sviđa srpski, a kasnije ga obično zavole.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts