Podaci ili podatci

Podaci ili podatci

Pravopis i jezičke nedoumice – Saznajte šta je pravilno: podaci ili podatci

Podaci ili podatciGlasovna promena gubljenje suglasnika se javlja u dva slučaja:

 1. kada se u reči naću jedan do drugog dva ista suglasnika

 2. suglasnička grupa teška za izgovor se uprošćava tako što se uglavnom jedan suglasnik gubi i to obično suglasnik T

Na primer:

 • ruS + Ski = ruSki
 • beZ + Zvučni = beZvučni
 • meST + Ni = meSNi
 • podatak – podaTC = podaCi
 • gubitak – gubiTCi = gubiCi

Naravno, postoje izuzeci, o kojima ćemo drugom prilikom.
Dakle, pravilno je PODACI.

Kako se pravilno piše i koristi reč podaci u rečenicama:

 1. Podaci koje nam dajete se neće zloupotrebiti.
 2. Da li su ti podaci koje imaš i dalje aktuelni?
 3. Vrlo je važno da uneti podaci budu dva puta provereni, kako ne bi došlo do greške.
 4. Vremenski podaci na njihovom sajtu vrlo često nisu tačni.
 5. Podaci koje si zapisao više nisu aktuelni.
 6. Da li su podaci o biračima isproveravani naknadno?
 7. Kako je moguće da samo vaši podaci nisu zapisani?
 8. Podaci do kojih smo došli nisu nas naveli na pravi trag.
 9. Koliko puta treba da vam kažem? Vaši lični podaci se uzimaju samo za proveru i neće biti korišćeni u drugu svrhu.
 10. Podaci o tom čoveku do kojih sam došao vam se ni malo neće svideti.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts