Šta su to fobije i koje su nazivi za fobije

Šta su fobije?

sta-su-fobije-i-nazivi-za-fobije-54

Ne postoji osoba na svetu koja se ničega ne boji. Ma koliko neprijatan, strah može biti koristan jer nas sprečava da se izlažemo potencijalno štetnim situacijama. Međutim, dešava se da strah prestane biti adaptivan i tada ometa naše funkcionisanje i normalan život. Fobije se definišu kao iracionalni strahovi od određenih situacija i/ili objekata pri čemu se ta situacija/objekat izbegava. Ključna reč je iracionalan. Dakle, osobe koje su razvile fobiju uvećavaju potencijalnu opasnost od određenih situacija, objekata ili životinja.

Fobije se mogu razviti kod svih ljudi, nevezano za njihov uzrast, pol, obrazovanje ili kulturu iz koje potiču. Postoji veliki broj fobija i u daljem tekstu navešćemo neke od njih.

Nazivi fobija – strah od…

1. aerofobija- letenja
2. aglofobija- bola
3. agorafobija- otvorenog prostora
4. akrofobija -visine
5. amaksofobija -vozila,vožnje
6. androfobija- muškaraca
7. antofobija -cveća
8. antropofobija -ljudi
9. arahnofobija -paukova
10. astrafobija -grmljavine, munja
11. autofobija -samoće
12. batrahofobija- od žaba
13. blenofobija -od neugodnih tečnosti,sluzi
14. brontofobija -nevremena
15. dementofobija -ludila
16. dendrofobija- drveća
17. dromofobija- prelaska ulica
18. emetofobija -povraćanja
19. entomofobija- insekata
20. fazmofobija- duhova
21. filofobija -zaljubljivanja
22. fobofobija -straha
23. fotofobija -svetlosti
24. genofobija- seksa
25. ginekofobija- žena
26. glasofobija- govora
27. hemofobija -krvi
28. herpetofobija- gmizavaca
29. hidrofobija -vode
30. kakofobija -ružnoće
31. karcinofobija- raka(bolesti)
32. kinofobija -pasa
33. klaustrofobija -zatvorenog prostora
34. ksenofobija- stranaca
35. linonofobija– kanapa,gajtana i vezivanja
36. mizofobija -prljavštine i zaraze
37. nekrofobija -bolesti uopšte
38. niktofobija- mraka
39. nudofobija -nagosti
40. numerofobija- brojeva
41. ofidiofobija -zmija
42. omitofobija- ptica
43. pekatofobija- greha
44. pirofobija -vatre
45. siderodromofobija -vozova
46. sitofobija- jela
47. tafofobija- pomisli da će se biti živ sahranjen
48. tanatofobija- smrti
49. trihofobija -kose
50. tripanofobija- inekcije
51. triskaidekafobija- broja 13
52. zoofobija –životinja

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts