Ko je bila Hurem

Ko je bila Hurem

Ko je bila Hurem?

Sve do polovine 16. veka u Osmanskom carstvu postojao je običaj da se svakoj sultanovoj ljubavnici dozvoli da rodi samo jednog sina. Međutim, taj običaj je promenjen dolaskom Ukrajinke Aleksandre Lisovske, Rokselane odnosno Hašeki Hurem.

Pretpostavlja se da je bila ćerka ukrajinskog sveštenika. Zarobili su je Tatari, prilikom jednog napada na Poljsku, čiji je tada sastavni deo bila Ukrajina. Aleksandru su zatim odveli u Istanbul I prodali je na pijaci robova za sultanov harem. Vrlo brzo, Hurem postaje sultanova miljenica.

Ko je bila Hurem

Godine 1521. rodila je sultanu prvog sina Mehmeda i prema dotadašnjem, ustaljenom običaju trebalo je da tada prestane svaki seksualni kontakt između nje I sultana. Međutim, između 1522. I 1531. godine Rokselana je rodila Sulejmanu jos šestoro dece, od kojih i budućeg sultana i Sulejmanovog naslednika, Selima II.

Tako je Sulejman, upravo zbog neizmerne ljubavi prema njoj prekinuo viševekovni običaj.

A koliko ju je voleo, pokazuje I činjenica da je 1533. godine prekršio još jedan duboko ukorenjeni običaj. Naime, tada ju je oslobodio ropstva, oženio se njom I čitavog života joj ukazivao velike počasti.

Kada je umrla, Sulejman ju je sahranio odmah do sultanovog turbeta, u džamiji Sulejmaniji, kako bi bili jedno pored drugog i na onom svetu.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts