Ko je bio Marko Kraljević

Ko-je-bio-Marko-Kraljevic-78Srpski srednjevekovni velikaš i kralj (od 1365. do 1371. godine), Vukašin Mrnjavčević bio je oženjen Aljenom, sa kojom je imao petoro dece: četiri sina i kcer Oliveru. Prvi sin, Marko, poznat u narodnoj tradiciji kao Kraljević Marko bio je titularni srpski kralja od 1371. do 1395. godine, zatim: Ivaniš, Andrijaš i Dmitar.

Dakle, Marko je bio titularni srpski kralj, ali je ustvari vladao samo teritorijom Zapadne Makedonije, čiji je centar bio u Prilepu. Svojom titulom dobio je mogućnost da nasledi cara Uroša, koji je bio bez potomaka.

Godine 1371., 26. septembra odigrala se čuvena Marička bitka, u kojoj su Turci ubili Markovog oca, a kako je nakon dva meseca umro i car Uroš, tako je Marko postao i zvanični naslednik, pa je iste godine proglašen kraljem srpske drzave. U to doba su srpski velikaši zapravo postali nezavisni od centralne vlasti, pa im nije padalo napamet da priznaju Marka za svog gospodara.

Ne zna se tačno kog datuma, ali se zna da je u toku 1371. godine Marko postao turski vazal. U narednih šest godina, dakle do 1377. većinu teritorija koje je nasledio od oca razdelili su gospodari okolnih oblasti, pa je tako on, zapravo postao samo jedan od oblasnih gospodara i vladao je samo delom Zapadne Makedonije (na severu do Šar planine i Skoplja, na istoku do Vardara i Crne Reke i na zapadu do Ohrida).

Bio je oženjen Jelenom, ćerkom velmože Radoslava Hlapena. Kasnije se rastao od nje i živeo sa Todorom, koja je bila udata za izvesnog Grgura. Kasnije, Marko je tražio da se pomiri sa njom, ali da bi mu se supruga vratila, uslov je bio da Todoru preda Hlapenu. O ovome je zapis ostavio Markov podanik, pisar Dobra.

Na brdu severno od Prilepa se nalazila Markova tvrđava, čiji su ostaci relativno dobro očuvani. Danas je poznata pod nazivom Markove kule. U neposrednoj blizini je selo Varoš, a na tom mestu je bio srednjevekovni grad Prilep. Seoski manastir posvećen Svetom arhangelu Mihailu su obnovili Marko i njegov otac, Vukašin i njihovi portreti se nalaze u manastirskoj crkvi.

Bio je i ktitor crkve Svete Nedelje u Prizrenu, podignute neposredno pred Maričku bitku.

A njegova zadužbina je manastir Svetog Dimitrija u Skoplju, koji je poznat kao Markov manastir. Gradnja je završena 1376. ili godinu dana kasnije, a iznad južnog ulaza u crkvu se nalaze portreti ktitora: Marka i Vukašina.

Poginuo je u bici na Rovinama, 17. maja 1395. u kojoj se, kao turski vazal borio protiv Vlaha.

Iako, sa istorijske tačke gledišta, Marko nije bio toliko bitan kao vladar, ipak je postao možda i najpopularniji junak srpske narodne tradicije. Poznat je ciklus epskih narodnih pesama samo njemu posvećen.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts