Jedanput ili jedan put?

Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: Jedanput ili jedan put?

jedanput ili jedan putMnogi se dvoume koji je oblik pravilan. A, zapravo odgovor je vrlo jednostavan: sve zavisi od konteksta. Pravilna su oba oblika, ali u jednom kontekstu se pišu spojeno, dok u drugom odvojeno.

Kako se pravilno pišu i koriste reči jedanput i jedan put u rečenicama:

  1. Samo je jedan put pravilan!
  2. Mi smo bili jedanput u Rimu.
  3. Kad god se nađeš na prekretnici, moraš odabrati jedan put.
  4. Jedanput si mi to već rekao. Nema potrebe da ponavljaš.
  5. Dovoljno je da jedanput nešto uradiš loše, pa da svi imaju loše mišljenje o tebi.
  6. Kad ti kažem jedanput, potrudi se da shvatiš!
  7. Uvek te jedan put vodi pravo do cilja!
  8. Jedanput ću se i ja setiti nečega pre tebe.
  9. Siguran sam da ćemo i Milu jedanput uhvatiti u laži.
  10. Jedanput sam se vozio avionom.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts