Otprilike ili odprilike

Kako se piše pravilno otprilike ili odprilike?

Otprilike ili odprilikeDa ne bismo odmah odgovorili na pitanje kako se kaže, to jest kako se piše ispravno otprilike ili odprilike, da pogledamo šta kažu pravopis i gramatika srpskog jezika po ovom pitanju, odnosno do koja promene dolazi u ovom slučaju.

Naime, termin odprilike ili otprilike ima značenje približno, narodski rečeno odokativno. A reč je o spoju predloga od i imenice prilika, koji se u ovom slučaju nalaze u genitivu. Tom prilikom dolazi do glasovne promene Jednačenje suglasnika po zvučnosti, a u kojoj dolazi do prelaska zvučnih suglasnika u njihove bezvučne parnjake. U ovom slučaju zvučno D prelazi u bezvučno T, pa je odgovor na pitanje kako se piše pravilno otprilike ili odprilike vrlo jednostavan: ispravno je jedino otprilike.

Evo i nekoliko primera:

  1. Do Beograda još ima otprilike dva sata vožnje.
  2. Treba da pešačimo još otprilike pet minuta do stanice.
  3. Koliko ti je otprilike trebalo vremena da naučiš pesmicu?
  4. Ne mogu da ti kažem za koliko otprilike završavam, jer ne znam ni sam.
  5. Zovi me otprilike u tri sata po vašem vremenu.
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts