Je li ili jeli?

Pravopis i jezičke nedoumice – Šta je pravilno: Je li ili jeli?

Je li ili jeli
Je li ili jeli?

U oblicima prezenta, odnosno sadašnjeg vremena glagola jesam, upitna rečca li se piše odvojeno.

Pa tako, pravilno je je li, jesam li, jesi li…

Kako se pravilno piše i koristi reč je li u rečenicama:

  1. Jesi li siguran da si mu dao dovoljno novca?
  2. Jesam li poneo sve što mi treba?
  3. Da te pitam, je li tebi jasno sve ovo što je on nama ispričao?
  4. Kako da ti pričam o tome, kad ne znam jesi li siguran da nećeš nikome reći?
  5. Je li stigao profesor Petrović?
  6. Jesam li juče rekao sve što znam?
  7. Jesi li ti siguran u to što govoriš?
  8. Jesi li to uradila ili nisi? To je poslednji put da te pitam!
  9. Zašto niko neće da se druži sa njim? Je li moguće da je toliko nezanimljiv?
  10. Je li važno ili nije, ne možeš ti da odlučiš o tome!
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts