Aleksandrovac – Istorija grada, slike i korisne adrese i telefoni

Geografski položaj i klima

Aleksandrovac leži u kotlini između planinskih ogranaka Kopaonika, Jastrepca i Goča, s desne strane Kožetinske reke, na nadmorskoj visini od 359 metara.

Aleksandrovac ima vrlo prijatnu, blagu planinsku klimu bez naglih promena i bez jakih vetrova.

Zanimljivosti

Za smeštaj gostiju u mestu postoji prenoćište „Koznik”.

Oko varošice prostiru se ogromni vinogradi, čije je grožđe i vino prvoklasnog kvaliteta.

Aleksandrovac se ranije zvao Kožetin, prema istoimenom starom selu Kožetinu koje se nalazi iznad današnje varošice. Naselje je dobilo ime Aleksandrovac po imenu kralja Alekoadra Obrenozića kada je 1882. godine proglašeno za varošicu.

broj stanovnika

Istorijat

Aleksandrovac se prvi put pominje u povelji Stevana Nemanje 1196. godine kao naselje Kožetin u župi Rasini. O srednjevekovnom naselju malo se zna, iako se ono pominje kasnije i u povelji Đurđa Brankovića od 1429. godine. Od 1804. godine Kožetin i njegova okolina učestvuju u bunama protiv Turaka. Ustanici su u boju na utvrđenom Kožetinu 1806. godine potukli tursku vojsku koju je predvodio Ali-paša Leskovački. I pored poraza 1809. godine ustanički pokret u ovome kraju imao je još snage da se brani od novih turskih napada. Kada je Mamut-paša

Leskovački 1812, godine preneo ratne operacije u ovaj kraj i ponovo udario na Kožetin, bio je opet potučen i odbačen. Tragične J.813. godine dolazi do nove najezde Turaka. Tada je srpska oosada u Kožetinu bila primorana da napusti utvrđenja, a Mamut-paša Leskovački zauzeo je kožetinski šanac i samo mesto. Kožetin beleži izvestan napredak tek od 1833. godine kada je oslobođeno i prisajedinjeno Srbiji šest nahija bivše Karađorđeve Srbije. Tada je počelo obnavljanje naselja Kožetina na današnjem mestu varošice Aleksandrovca. Kožetin počinje da se izgrađuje u toku nekoliko sledećih decenija. Dosta je stradao za vreme prvog svetskog rata, a naročito za vreme topličkog ustanka 1917. godine. Ovaj ustanak, koji je počeo na jugu Srbije, rasplamteo se sve do Aleksandrovca i Kruševca. Kada su ustaničke čete bile razbijene, bugarski okupator preplavio je ovaj teren i vršio krvave odmazde nad stanovništvom.

Na početku narodnooslobodilačkog rata i revolucije 1941. godine u okolini Aleksandrovca uspešno je dejstvovao Rasinski partizanski odred. Krajem avgusta 1941. godine izvršen je upad u Aleksandrovac. Početkom oktobra iste godine Rasinski odred je likvidirao neprijateljsku posadu i oslobodio za kratko vreme varošicu. Naše jedinice konačno su oslobodile Aleksandrovac septembra 1944. godine.

Vinogradarstvo

Posle oslobođenja Aleksandrovac postaje središte vinogradarstva i tržište vina, naročito poznatog „župskog vina”. Ovde je razvijeno i voćarstvo, naročito su odličnog kvaliteta šljive, kruške i jabuke. U Aleksandrovcu postoji lekoviti alkalno-zemnoalkalni izvor Kisela Voda.

Srednjovekovni grad Koznik

Od kulturno-istorijskih spomenika u okolini Aleksandrovca treba istaći srednjevekovni grad Koznik, jedan od najbolje očuvanih u Srbiji. Nalazi se 8 km. zapadno od Aleksandrovca, na kupastom strmom brdu, iznad Rasine, na 922 metara nadmorske visine. Grad je podigao veliki čelnik Radič Postupović (početkom XV veka). Od grada očuvani su zidovi s jakim četvrtastim kulama. Južno od grada ima tragova podgrađa s ostacima jedne kule.

Manastiri u okolini Aleksandrovca

U selu Drenči, 3. km. severno od Aleksandrovca, nalaze se ruševine manastira Drenče ( narod ga zove Dušmanica). Sagradio ga je 1382. godine monah Dorotej sa sinom Danilom. Severno od Aleksandrovca, u pravcu Trstenika, nalazi se manastir Rudenica. Sagradili su ga vlastelin Vuk i njegova žena Vukosava za vlade despota Stevana, početkom XV veka.

Broj stanovnika

Prema poslednjem popisu grad je imao 6.476, dok je opština imala 29.389 stanovnika.

Udaljenost od Beograda

Aleksandrovac od Beograda je udaljern 230km

Pošta

Adresa: Nemanjina 2, Aleksandrovac
Kontakt telefon: 037 751 499
Radno vreme: 07.00-17.00
Poštanski broj: 37230

Autobuska stanica

Adresa: Kruševačka bb, Aleksandrovac
Kontakt telefon: 037 751 207

Dom zdravlja

Adresa: Vinogradarska 1
Kontakt telefon: 037 751 148

Opština

Adresa: Jaše Petrovića 26
Kontakt telefon: 037 751 029

Karta – Google mapa

Župska berba groždja 2013 – Aleksandrovac

Galerija slika Aleksandrovca

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts