Lipicaneri – konji posebne lepote

Lipicaneri su svetski poznata rasa konja. Pri put su odgajani u Sloveniji u gradu Lipica, a rasa je zvanično nastala 1580.godine.

Rasprava o stvarnom poreklu lipicanera i dalje je aktuelna. Osnovu za uzgoj ove rase dali su кraški, španski pa i arapski konji. Uzgoj lipicanera u Krasu vodi tradiciju još iz doba Rimljana.

Uzgajivačnicu Lipica, osnovao je austrijski nadvojvoda Karlo. Selo Lipica otkupio je od tršćanskog nadbiskupa I imao je plan da u ovom mestu gaji konje koji su posebno lepi i dobri za jahanje, a sve to za potrebe konjušarnice u Gracu gde je bila Karlova rezidencija.

U ovom uzgajalištu, dovodjeni su i ukrštani konji iz Palestine, Španije kao i oni iz kraljevske danske kobilarnice Frederiksburg.

lipicaneri konji

Do danas je održano pet linija lipicanera. To su Pluto, Napolitano, Konverzano, Maestozo I Fejvori.

Zbog svoje lepote, lipicaneri su se pojavljivali u mnogim filmskim ostvarenjima. Film “Crvena plima” sa Denzelom Vošingtonom u glavnoj ulozi, takodje govori o raspravama o njihovom poreklu I o tome da li su za nastanak ove rase zaslužniji Španija I Portugalija ili Slovenija i Austrija.

Medjunarodno udruženje uzgajivača lipicanera nalazi se u Briselu. Konji lipicanerske rase mogu se registrovati u posebnoj knjizi – Studbuk po uslovom da vode poreklo od 8 danas poznatih linija pastuva: Konversano, Fejvory, Inkitato, Maestoso, Neapolitano, Pluto, Siglavi i Tulipan, onda oni koji vode poreklo od pastuva iz Lipice u periodu od 1580 do 1915.godine, kao I lipicaneri koji su naslednici kobila Mare Families.

Lipicaneri su jaki konji, relativno velike telesne mase i posebne lepote. Dok su u kasu, rep drže u posebnom ispravljenom položaju, što daje dozu elegancije.

Ždrebe lipicanera je potpuno crno, a tokom godina postaje potpuno beo konj. Retki su izuzeci gde se crna boja zadrži, nekad tek u tragovima. Kao životinje, posebno su osetljivi na promenu mesta boravka ili odvajanje od pripadnika svoje vrste sa kojima dele životni prostor. Takodje, dosta su izbirljivi po pitanju hrane, koja mora biti sveža I čista.

U Srbiji postoji nekoliko ergela gde se gaje lipicaneri poput jedne u Kelebiji, gde se možete diviti lepoti I dostojanstvu ovih nadasve jedinstvenih plemenitih životinja.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts