Ko je najveći naučnik svih vremena?

Isak Njutn jedan je od najvećih naučnika svih vremena

Danas se većina istoričara nauke slažu u tome da je engleski fizičar, matematičar i astronom Isak Njutn (Sir Isaac Newton), najveći naučnik koga je svet ikada video. I pored svojih mana kao što su loš predavač, moralna kukavica  pun samosažaljenja koje ga je dovodilo do ozbiljnih padova, kao naučniku mu nije bilo ravnog.

NAUČNA OTKRIĆA

Kada mu je bilo potrebno za njegove proračune, ustanovio je Višu matematiku ( diferencijalni i integralni račun). Postavio je osnove moderne optike, vršeći eksperimente sa razlaganjem bele svetlosti na boje spektra i objavivši korpuskularnu teoriju svetlosti. Ustanovio je modernu fiziku, postavivši i definišući tri onovna zakona kretanja kao i razmotrivši njihove posledice. Najzad, ustoličio je i modernu astronomiju, objavivši 1666.godine svoje radove o zakonu opšte gravitacije i matematički izvevši Kiplerove zakone. Sva četiri naučna podviga stavljaju ga na prvo mesto medju svim naučnicima.

Isak Njutn - Najveći naučnik svih vremena
Isak Njutn – Najveći naučnik svih vremena

UTICAJ GRČKE

Nisu samo naučna otkrića ono što je vredno pomenuti kada se govori o Njutnu . Način na koji se predstavio tadašnjem svetu bio je još važniji . Naime, stari Grci su ostavili za sobom veliku kolekciju naučnih i filozofskih misli. Punih dve hiljade godina imena kao Platon, Aristotel, Euklid, Aehimed, Ptolomej su poput nekih divova stajali nad generacijama koje dolaze. Tadašnji veliki mislioci Evrope i arapskog sveta nisu se usudjivali da naprave ni jedan korak a da se ne oslanjaju na mišljenja starih autoriteta. Aristotel je smatran za  „ glavnog medju onima koji znaju“. I pored toga što je Galilej otkrio da Grci nisu imali odgovor na sva pitanja i srušio Aristotelove postavke fizike, a  Njutn kasnije sumirao u svoja tri zakona kretanja, intelektualci toga doba nisu se usudjivali da se otrgnu dugotrajnog uticaja Grčke.

MATEMATIČKA NAČELA FILOZOFIJE PRIRODE

Njutn je 1687.god objavio na latinskom svoju knjigu „Matematička načela filozofije prirode u kojoj je po prvi put predstavio svoje Zakone kretanja, Teoriju gravitacije i mnogo drugog. Ovom knjigom pokazao je da je njegov um superiorniji u odnosu na slavne pretke. Tim jednim čovekom i tom jednom knjigom srušeni su stubovi starog, a komplesksi  intelektualne inferiornosti modernog čoveka nestao je zauvek.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts