Šta je stih?

Šta je stih?

Saznajte koje vrste stihova postoje u srpskom jeziku

Definicija značenje reči stih

Definicija: Knjizevno delo sastavljeno od stihova spada u poeziju. Stih je jedan red u pesmi. Nekoliko stihova cini strofu.

Duzina stiha zavisi od pesnikovog izbora I odredjuje se prema broju slogova/ Tako postoji: sesterac (stih od 6 slogova, sedmerac, osmerac, devetarac, deseterac (najzastupljeniji u narodnoj poeziji, npr: “Mili Boze cuda velikoga…”), cetrnaesterac I petnaesterac.

Šta je stih?

Poeziju karakterise rima. To je glasovno podudaranje na kraju stiha. Osnovna podela rime je: muska (glasovno podudaranje je samo u jednom slogu, npr: lug – drug) I zenska (glasovno podudaranje je u dva sloga, npr: ruka – luka). Postoji jos jedna podela I to:

  1. glatka rima (rimuju se sva cetiri stiha)

  2. parna rima (rimuju se prvi sa drugim I treci sa cetvrtim stihom)

  3. ukrstena (rimuju se prvi I treci I drugi I cetvrti stij)

  4. obgrljen (rimuju se prvi I cetvrti I drugi I treci stih).

Za poeziju je bitan I ritam. Stvara ga poseban izbor reci, njihova zvucnost, ponavljanje nekih reci I opkoracenje (prenosenje jednog dela neke smislene celine, sastavljene vod nekoliko reci iz jednog stiha u sledeci).

Postoje tzv. slobodni stihovi, odnosno stihovi koji nisu povezani rimama, nemaju isti broj slogova I slobodno su rasporedjeni I vezani stihovi, odnosno stihovi spevani po pravilima ritmickog ponavljanja (odredjeni broj slogova u stihu, broj stihova u strofi I polozaj rime).

Nauka koja se bavi proucavanjem stiga I principima njegovog organizovanja se naziva versifikacija.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts