Šta je debata?

sta-je-debata-768

Debata se definiše kao jasno organizovan i vremenski ograničen način razmene mišljenja. Jedna od najbitnihij karakteristika debate je  to što uvek postoje 2 strane: afirmacijska i negacijska. Afirmacijska daje argumente u prilog neke ideje/teze dok negacijska pokušava da ospori te argumente, sam problem ili samo predloženo rešenje.

Kada je reč o takmičarskoj debati, nezavisno od forme, najčešće su to timovi od po 3 člana gde svaki član ima jasnu ulogu u debati i poštuje određen redosled izlaganja. Osim takmičara neophodno je prisustvo merioca vremena koji vodi računa o tome da oba tima poštuju vremenska ograničenja. Na kraju postoji jedan ili više sudija (bitno je da bude neparan broj) koji donose odluku o pobedniku. Ocenjuje se kako sadržaj izloženih argumenata tako i način prezentovanja.

Postje različiti formati debate, neke od najpoznatijih formi su:

  1. Karl Popper (KP)
  2. Karl Popper sa pripremom (KPP)
  3. Svetski format (World school)
  4. Britanski parlament
  5. Američki parlament
  6. Brza debata i tako dalje
Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts