Koje sve pravoslavne slave imamo u decembru i zašto se slave

Decembar je mesec sa najviše slava.

VAVEDENJE – 4.DECEMBRA

To je slava manastira Hilandara, a slavi se zbog jednog važnog dogadjaja. Presveta bogorodica je prva zavetovana devica u istoriji hrišćanstva. Na ovaj dan izvršen je u Jerusalimu scečani čin zaveštanja devičanstva. Devica se zavetovala pred Bogom i ljudima, a sam čin je obavio prvosveštenik Zaharije, otac svetog Jovana preteče. U Srbiji, inače, na ovaj dan prestaju svadbe.

SVETI KLIMENT – 8.DECEMBRA

Sveti sveštenomučenik Kliment rodjen je u Rimu, od carskog roda. Car Trajan ga je proterao u Herson, gde je Kliment zatekao dve hiljadeizgnanih hrišćana. Svi su tesali kamen u bezvodnom kraju. On je molitvom uspeo da im iz suve zemlje itvede vodu, a za godinu dana preobrati u hrišćanstvo toliko meštana, da se u tom kraju podiglo čak sedamdeset i pet crkava. Da ne bi širio veru, bio je osudjen na smrt i bačen u more sa kamenom oko vrata.

SVETI ALIMPIJE – 9.DECEMBRA

Sveti Alimpije je bio djakon u Adrijanopolju. Željan usamljeničkog života, otišao je na neko grčko grobljevan grada, tu pobo krst i sagradio hram u čast svete Efimije. Pored hrama je podigao stub, popeo se na njega i tu, posvećen postu i molitvama proveo pedeset i tri godine. Ljudi zadivljeni njegovim delom, kraj tog visokog stuba podigli su dva velika manastira.

SVETI ANDREJA – 13.DECEMBRA

Sveti Andreja je bio prvi apostol Isusa Hrista a i jedan od dvanaestorice velikih apostola. Zato ga nazivaju i Prvozvani. Srbi ovaj dan zovu i Mečkin dan jer je sveti Andreja smatran za zaštitnika velikih životinja.

pravoslavne slave u decembru

SVETI CAR UROŠ – 15.DECEMBRA

Sin cara Dušana Silnog vladao je u teška vremena u doba raspada srpskog carstva. Bio je krotak, dobar, pobožan i blag a umro je 1367. Godine u trideset prvoj godini života. Njegove čudotvornr mošti su počivale u manastiru Jazak, na Fruškoj gori, a 1942.godine prenete su u Beograd i položene u Sabornoj crkvi pored moštiju svetog Lazara.

SVETA VARVARA – 17.DECEMBRA

Dioskorova kćerka koju je otac mnogobožac,velikaš i velmoža u Iliopolju, zaklao kad je saznao da je primila hrišćansku veru 306.godine. njene čudotvorne mošti se čuvaju u Kijevu.

SAVA OSVEĆENI ili SAVICA – 18.DECEMBRA

Rodio se u Kapadokiji i osnivač je manastira u Jerusalimu. Napisao je prvi tipik o poretku crkvenog bogosluženja. Njegove svete mošti počivale su u njegovom manastiru dok ih latini nisu preneli  u crkvu Svetog  Marka u Veneciji. Tu su se nalazile do 1972. Dodine, a onda vraćene u njegov manastir.

SVETI NIKOLA ili NIKOLJDAN – 19.DECEMBAR

To je slava koju slavi trećina Srba. On je bio jedinac bogtih roditelja iz grada Patare u Likeji. Posle smrti roditelja sve je razdelio siromašnima. Prisustvovao je Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji, gde je udario šamar jeretiku Ariju. Zbog toga je bio isteran iz Sabora. Njegova čuda i njegova vera proslavili su ga još za života, pa su ga narod i crkva proglasili za sveca.veruje se da ovaj svetac prevozi duše sa ovog na onaj svet.

SVETI GRIGORIJE – 20.DECEMBRA

Poreklom Srbin, osnivač manastira Gregorijant.

ANINO ZAČEĆE – 22.DECEMBRA

Ana, majka bogorodice Marije dugo nije imala poroda. U snu joj se javi glas koji joj je rekao da ode u Jordansku pustinju i tamo provede četrdeset dana u postu. Posle toga je na svet donela devojčicu.

SVETI DANILO STOLPNIK – 24.DECEMBRA

Sa trinaest godina otišao u hram, a kada je čuo da se Simeun upokojio, popeo se na stub i tako ponovio podvig svoga učitelja.

SVETI SPIRIDON – 25DECEMBAR

Istakao se čudesnim moćima kojima je mnoge jeretike povratio u hrišćanstvo.

PETIZARNI MUČENICI – 25.DECEMBRA

Živeli su u vreme cara Dioklecijana i stradali su u progonima hrišćana.

SVETI DANILO – 30.DECEMBRA

Kao malog su ga odveli u ropstvo sa drugim Jevrejima. Brzo je pokazao svoj božji dar i počeo je da prorokuje.po predanju, stradao je sa troje dece u Vaviloniji.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts