Dioba Jakšića – Analiza narodne epske pesme

Autor: srpska narodna pesma, Pokosovskog ciklusa
Književni rod: epika
Književna vrsta: epska narodna pesma

Tema narodne epske pesme “ Dioba Jakšića “

Sukob dva rođena brata prilikom podele imovine.

Mesto i vreme radnje

Mesto radnje u narodnoj epskoj pesmi “ Dioba Jakšića “ je grad Bijograd (Beograd), a vreme odvijanja radnje je po završetku Kosovskog boja.
Na svojevrstan način ova narodna pesma oslikav i stanje u tadašnjoj zemlji.

Ideja pesme “ Dioba Jakšića “

Osnovna ideja narodne epske pesme pokosovskog ciklusa “ Dioba Jakšića “ jeste da pokaže koliko je važno da žena, kao stub porodice i kuće bude mudra. Uz to, narodni pevač je pokazao da je u životu svakoga od nas najvažnija porodica i da se za nju treba uvek boriti.

Uzevši u obzir da je narodna pesma “ Dioba Jakšića “ obavezna lektira za današnje đake, ona im pomaže da shvate kako je izgledala prava patrijarhalna sredina nekada i kakva je bila uloga žene u njoj.

“ Dioba Jakšića “ – analiza epske pesme

Iako spada u epske, “ Dioba Jakšića “ odiše lirskim elementima. Uz opis deobe imovine između dva rođena brata, ova pesma čitaocu pruža uvid u stanje čitave Srbije nakon poraza vojske u Kosovskom boju.

Sukob nastaje prilikom podele dva vrlo bitna simbola: konja, koji simbolizuje gospodstvo i sokola, koji je svojevrstan simbol otmenosti tadašnjih velikaša. Deca koja danas čitaju epsku narodnu pesmu “ Dioba Jakšića “ kao obaveznu lektiru najpre moraju da shvate da je u patrijarhalnoj sredini važio zakon prvenstva starijeg sina, kao i da je žena, iako osnov porodice i kuće, morala da sluša svoga muža. Uz to, dever, odnosno muževljev rođeni brat je bio izuzetno poštovan od strane snaje. Upravo zbog toga je stariji brat, Dmitar smatrao da njemu treba da pripadnu i konj i soko, uzevši u obzir da je prvorođeni sin i da mu, po nepisanom pravilu patrijarhalne sredine sve pripada. Međutim, mlađi brat Jakšić, Bogdan smatra da treba i to da dele.

Nakon sukoba, zalepljen mržnjom, Dmitar naređuje svojoj ženi da otruje Bogdana. Anđelija ostaje zgrožena besom i nečoveštvom svog supruga. Svesna je da ne želi i ne može da ubije devera, a istovremeno da i ako to ne uradi mora da napusti muža i svoju kuću, jer ga nije poslušala.

Dioba Jaksica analiza

Pokušavajući da pronađe najbolje rešenje, Anđelija uzima zlatnu molitvenu čašu, kao najdragoceniju stvar koju je donela iz svoje devojačke kuće, te klečeći moli devera da joj zauzvrat pokloni konja i sokola. Na to Bogdan pristaje, svestan šta je zapravo učinila njegova snaja.

Paralelno se odvija radnja na još jednom mestu: dok je Dmitar u lovu, nailazi na ranjenog sokola sa kojim razgovara. Kada ga pita kako mu je tako ranjenom, soko izgovara, čini se ključne stihove cele pesme: “ Meni jeste bez krila mojega kao bratu jednom bez drugoga.” U tim rečima Dmitar prepoznaje svoju moguću sudbinu.

Žurivši kući da pokuša da spreči tragediju, Dmitar se ne obazire čak ni na svog konja koji u trku lomi obe noge, a sve zato što je gonjen strahom da je njegova žena već izvršila njegovu naredbu. Jer, prosto se u to vreme podrazumevalo da žena mora da ispoštuje muževljevu želju, bez obzira šta misli o njoj.

Stigavši do dvora, Dmitar ubrzo dobija odgovor na pitanje koje ga je gonilo da što pre stigne, a iz usta svoje žene, koja mu kaže: “ Nijesam ti brata otrovala, veće sam te s bratom pomirila. “

Moralna snaga koju je pokazala njegova žena stoji kao protivteža mržnji koja se javlja umesto ljubavi između dva brata.

Ukratko prepričana pesma “ Dioba Jakšića “

Narodna epska pesma “ Dioba Jakšića “ počinje razgovorom između nebeskih tela, meseca i zvezde Danice. Mesec je grdi, jer ne zna gde je bila, a ona mu odgovara da je bila iznad grada Biograda, gde je gledala svađu oko deobe imovine dva brata Jakšića, Dmitra i Bogdana. Kaže da su se lepo dogovorili oko podele zemlje, međutim kada su na red došli konj i soko dolazi do sukoba među braćom. Dmitar traži i jednog i drugog, al Bogdan ne daje.

Pre nego što je sutradan krenuo u lov, Dmitar je naredio svojoj ženi, Anđeliji da otruje Bogdana. I naglasio da ako to ne učini, bolje da ga ne čeka na dvoru.

Iako je svesna da to neće uraditi, Anđelija ipak “ razgovara sama sa sobom”, te kaže:

„Što će ova sinja kukavica!
Da otrujem mojega đevera,
Od Boga je velika grijota,
A od ljudi pokor i sramota;
Reći će mi malo i veliko:
Vidite li one nesretnice,
Đe otrova svojega đevera;
Ako li ga otrovati neću,
Ne sm’jem vojna u dvoru čekati.“

Zatim je pronašla najbolje rešenje i odlučila da pokuša da pomiri zavađenu braću. Uzela je molitvenu čašu od zlata, koju je donela u miraz iz očeve kuće, kao najvredniju stvar koju je mogla da ponudi deveru. U nju je natočila vino i odnela ga deveru. Klanjajući mu se, snaja ga moli da uzme čašu na dar, a njoj zauzvrat pokloni konja i sokola.

„Na čast tebi, moj mili đevere!
Na čast tebi i čaša i vino,
Pokloni mi konja i sokola.“
Bogdanu se na to ražalilo,
Pokloni joj konja i sokola.

U međuvremenu, Dmitar lovi po obližnjoj šumi, ali ne uspeva ništa da ulovi. Predveče pušta sokola da ulovi “ utvu zlatokrilu “, ali se on iz tog pokušaja vraća bez plena, a ranjenog krila. Kada ga Dmitar upita kako mu je, on kaže da je njemu bez krila, kao rođenoj braći jednom bez drugoga. U tom trenutku Dmitar shvata šta je naredio svojoj ženi da učini i kreće što brže može ka dvoru. Brzo stiže do grada Bijograda, gde doznaje da ga je žena pomirila sa bratom.

Likovi i njihove osobine

U epskoj narodnoj pesmi “ Dioba Jakšića” pojavljuju se tri lika: Dmitar Jakšić, Bogdan Jakšić i Dmitrova žena, Anđelija.

Iako je živela patrijarhalnoj sredini, Anđelija ipak nije izvršila muževljevo naređenje. I upravo u tome se ogleda njena veličina. Kao žena visokih moralnih načela, a pre svega osećajna, snalažljiva i nadasve mudra, Anđelija je pokazala kakva žena zapravo treba da bude.

U želji da današnjoj deci veličinu i snagu nekadašnje srpske žene, mnogi profesori, nakon pročitane lektire, daju deci temu za pismeni koja se odnosi upravo na Anđeliju.

Iz njenih postupaka proizilazi i da joj ime apsolutno odgovara, jer su njeni postupci, kao i njeno srce anđeoski čisti.

Dmitar Jakšić pokazuje na početku pseme svoju sujetu i polaganje na pravo prvenstva prvorođenog sina. On ne kontroliše svoja osećanja i dozvoljava da materijalne stvari odnesu prevagu nad moralnim i emotivnim. Te tako želju da poseduje konja i sokola stavlja ispred najsvetije od svih ljubavi, ljubavi prema rođenom bratu. Na kraju pesme se vidi Dmitrov preobražaj i shvatanje našta ga je nagnala zaslepljenost materijalnim stvarima.

Sa druge strane je Bogdan, koji takođe dozvoljava sebi isto što i njegov brat: da bes nadvlada bratsku ljubav. Eđutim, Bogda doživljava preobražaj i shvata šta je učinio u trenutku kada mu snaja dolazi sa molbom da joj pokloni konja i sokola.

Poruka pesme

Osnovna poruka epske narodne pesme “ Dioba Jakšića “ jeste da je bratska ljubav iznad svih materijalnih stvari. I da plemenitost u čoveku i njegova moralna snaga mogu da pobede svaku nedaću.

“ Dioba Jakšića “ video

Epska narodna pesma “ Dioba Jakšića “ je obavezna lektira i kao takvu biste morali da je pročitate. Uz to, nije naročito dugačka.

Nažalost, znam da postoje i oni koji nisu raspoloženi za čitanje ( mada bih to od srca preporučila).

Zato smo pronašli na kanalu “ Youtube” dva videa, koja će vam sigurno pomoći da bolje razumete sve što je prethodno napisano, te da ukoliko budete morali da pišete sastav za pismeni jezik, to uradite kako treba.

U prvom videu ćete čuti ovu pesmu u interpretaciji srpskog glumca Gojka šantića, a u drugom možete čuti kako zvuči oesma “ Dioba Jakšića “ uz gusle, u zvođenju guslara Petra Šišovića.

Uživajte!

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts