Tvrdica (Kir Janja) – Jovan Sterija Popović

Tvrdica – Kir Janja

NASLOV: Tvrdica
AUTOR: Jovan Sterija Popović
VRSTA: komedija karaktera

Glavni likovi su:
Kir Janja – trgovac i zelenaš
Juca – njegova dosta mladja žena
Katica – kćerka od prve žene
Mišić – notaroš
Kir Dima – zelenaš
Petar – sluga

Gde je Sterija našao inspiraciju za delo?

Sterija je inspiraciju za ovu komediju mogao naći kod Platoa u njegovom delu ZLATNI ĆUP ili AULULARIJA, u Molijerovoj komediji TVRDICA ili u delu SKUP od Marina Držića. Ali nije isključeno da je inspiraciju našao i u ljudima svoga vremena, medju trgovcima i zanatlijama, medju kojima je bilo dosta Cincara i Grka, poznatih po svojoj štedljivosti i tvrdičluku.

Prepričavanje

Sterija je ovu komediju napisao u 3 čina.

I ČIN

Juca šije haljinu i to je povod za Janju da započne razgovor o rasipništvu savremenih žena što je po njemu ravno propasti. Na to se nadovezuje kako se u kući mnogo jede hleb i to je prvi znak gde uočavamo njegov tvrdičluk na kome će se graditi radnja cele komedije.

Tvrdica Kir Janja

Juca se žali da joj je kir Janja govorio o dukatima i silno obećavao kad ju je prosio, a ona ništa nije videla od toga kada se udala, ne zna ni za kavu kupovinu, modu ili radost. Traži da joj kupi bar šeširić i preti da će se razvesti ako joj ne učini to. Ali Janja naravno ne pristaje na taj po njemu „veliki izdatak“. U tom trenutku ulazi sluga koji donosi pismo od kir Dime u kome traži pozajmicu od hiljadu forinti što će Janji doneti korist.

Pre nego što otvori sanduk sa novcem, Janja proverava da li nekog nema u blizini. Gledajući dukate kao na biće, on počinje da ih miluje i da im tepa gde se uočava Janjina deformisana i smešna strana njegovog bića. On je sebičan i nema ljubavi ni za koga sem za dukate. Kada mu Mišić traži dobrovoljni prilog za bolnicu on daje sitnu sumu veličajući kao da prinosi veliku žrtvu. Kada mu Juca ironično kaže da puste glas kako je pokraden pa da se ljudi sažale i njemu skupljaju prilog, on ne prepoznaje ironiju već to shvata kao dobru ideju.

Prevelika ljubav prema dukatima ga je toliko izopačila i učinila bezosećajnim, da svoju ćerku olako daje za ženu mnogo starijem kir Dimi jer on ne traži nikakav miraz. Prvi čin se završava dolaskom sluge koji saopštava da se srušila šupa i pobila konje.

II ČIN

Katica i Juca se žale na Janjin tvrdičluk. Katica ne može da se uda jer nema miraz, nema lepe haljine a ni držanje. Juca je podučava lepom držanju. Ulazi Janja i jadikuje nad štetom. Da bi umanjio štetu traži od sluge da odere konje jer mu je Mišić rekao da mast može dobro prodati. Iz Jucine priče saznajemo koliko daleko ide Janjin tvrdičluk. On skida pečate sa starih pisama, topi ih i koristi vosak za nova pisma iako je ostvarena ušteda beznačajna. Tada ulazi Janja i usplahireno saopštava da su ga lopovi prevarili i uzeli mu dukate za lažne novce.
III ČIN

Janju je zadesila nova muka: kukuruz mu se pokvario i neko mu je ukrao obligaciju na hiljadu forinti u srebru. Hoće da se ubije ali i vešanje i puškom i otrovom će ga izložiti novom trošku. Stiže mu vest da je sirće iz bureta iscurelo jer nije hteo da popravi slavinu na njemu. Slugi hoće da zakine od plate zato što je isekao ular da bi konja spasao od požara. Dolazi Mišić koji je zaljubljen u Katicu ali i u Janjin novac i traži od Janje da podje u magistrat zbog lažnog novca. Kir Janja pristaje da mu da Katicu za ženu, a umesto miraza izgubljenu obligaciju samo da ne ide u magistrat. Daje čak i Katicinih 5300 forinti. Mišić sve to uzima i priznaje da ga je prevario i da ne mora da ide u magistrat. Tako Janja postaje jedini gubitnik jer kako kaže narodna poslovica „ Škrt više plaća“.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts