Prva brazda, Milovan Glišić

Autor: Milovan Glišić
Književni rod: epika
Književna vrsta: pripovetka

Tema i ideja

Tema jedne od najpoznatijih, a možda i najemotivnijih pripovedaka čiji je autor Milovan Glišić jeste život žene na selu, koja je ostala silom prilika bez muža, a sa troje male dece.

Ideja kojom se autor rukovodio jeste da je za održanje i očuvanje zdrave porodice najvažnija međusobna ljubav, poštovanje i sloga, pa će zajedničkim radom i međusobnim pomaganjem biti boljitka za sve. Kada je u pitanju iskrena majčina ljuba koja je prisutna u celoj lektiri “ Prva brazda „, za nju se može reći da je i tema i ideja dela.

Kompozicija i fabula pripovetke “ Prva brazda „

Kompozicija i fabula pripovetke su vrlo pažljivo građeni, sa svim uobičajenim elementima. Već na samom početku dela, Milovan Glišić govori o mestu gde se odvija radnja dela “ Prva brazda “ :

“ Uvrh sela Velike Vrbice, čak gore – već pod planinom Vratarnom – vidi se odovud, s Latkovačkih pogledi, skromna seoska kućica i uz nju dve – tri zgradice. “

Potom, kompozicija dela uvodi glavni lik, te daje opis majke Mione, udovice Sibina Džamića, koja je ostala sama na imanju sa troje male dece.

Prva brazda analiza

Ne želeći da izda svog pokojnog muža i ugasi njihovo ognjište, Miona odlučuje da se bori, a ne kao mnoge druge seoske udovice da se uda za nekog drugog, te da joj deca rastu u tuđoj kući. Ova hrabra žena istrajava, moleći Boga da joj podari zdravlje, kako bi izvela decu na pravi put. Čak uspeva i da sinove pošalje na školovanje, iako su je rođaci prekorevali i smatrali to za vrlo čudan postupak, a Miona odgovarala:

“ Ne dam ja, dešo, da mi deca budu poslednja u selu! – odgovori Miona i zaplamti se malo u obrazu. – Pokojni Sibin, Bog da ga prosti, često je govorio kako će, ako dočeka, školovati Ognjana. Ja sam mu ispunila želju… Kad sam se mučila toliko godina, neće mi zar biti ništa ako se pomučim još neko vreme… “

Fabula lektire “ Prva brazda „, kao i njena kompozicija su vrlo jednostavne, a sama pripovetka je vrlo lako čitljiva i nije naročito dugačka. Iz tog razloga se svakako preporučuje da je pročitate, a posebno ukoliko pišete sastav na temu ove lektire.

Kuliminacija pripovetke je trenutak kada majka doživljava da njen najstariji sin uzore prvu brazdu, a ta brazda je puna simbolike, jer znači da je njena kuća konačno dobila domaćina i da neće morati više niko da dolazi da njoj, kao ženi pomaže.

Analiza i interpretacija lektire “ Prva brazda „

Vrlo je važno za analizu i interpretaciju da znate da je Milovan Glišić ovo delo napisao po istinitom događaju, a ostalo je zabeleženo da je likove pripovetke “ Prva brazda „, Milovan Glišić upoznao u doba kada je radio na popisu seoskih domaćinstava u kopaoničkom selu Velika Vrbnica. Baš iz tog razloga većina analiza i interpretacija ove lektire mahom počinju upravo od ove informacije.

Milovan Glišić se smatra tvorcem posebne vrste pripovedaka u srpskoj književnosti, takozvane seoske pripovetke.

Lektira “ Prva brazda “ je jednostavna priča, koja prati život srpske udovice, koja se nije ponela kao većina žena u toj situaciji. Sigurno je baš to razlog zašto je Milovan Glišić želeo da otrgne od zaborava priču ove žene i njene porodice. Naime, nekada je bio običaj da se žena koja ostane bez muža relativno brzo uda za drugog kako bi obezbedila sebi i svojoj deci sigurniji život, a kako veli Milovan Gliđić u lektiri “ Prva brazda „:

“ Seosku kuću ne može zadesiti grđa nesreća nego kad ostane bez muške glave.

Ta je nesreća zadesila još mnoge kuće u ovom kraju. Mnoga udovica žalila je i prežalila svoga domaćina. Posle godinu – dve dana neka se preudade; neka ode u rod i odvede svoju decu tuđem ocu. Sibinova Miona ne htede se ugledati na svoje, po nesreći, druge. Otresita i vredna žena prihvati u svoje ruke i teške ratarske poslove… “

Mada je ostala sama sa troje male dece, kao i mnoge druge žene, Miona nije želela da poklekne , već je odlučila da se bori. U početku, osnovni razlog je bio ovaj : “ Mioni se sve činilo – doći će Sibin, pa kako će mu pogledati u oči kad zateče svoju kuću rasturenu i pustu! “ Upravo u toj rečenici je Milovan Glišić pokazao koliko je velika ljubav ove žene prema njenom mužu, i koliko ga poštuje iako zna da on nije živ i naravno da zna da se neće vratiti.

Miona je često molila Gospoda Boga da joj podari zdravlje, kako bi uspela da izvede svoju decu na put. Posebno je začudila i svoje rođake i ostale meštane kada je odlučila da najstarijeg sina pošalje na školovanje, ali ona kao da nije obraćala pažnju na to, jer je odlično znala šta čini. Nakon najstarijeg je poslala i mlađeg sina na školovanje.

Pripovetka “ Prva brazda “ pokazuje istinsku, snažnu majčinsku ljubav i njenu požrtvovanost. Sa jedne strane, Miona je nesrećna žena jer je ostala bez muža, ali je zato ona novu snaga našla u svoje troje dece, želeći da ih izvede na pravi put, kako bi postali pravi ljudi.

Baš zato je prva brazda koju je njen najstariji sin uzorao učinila Mionu naročito srećnom, jer je to znak da je njena kuća konačno dobila mušku glavu koja može da obrađuje zemlju i vodi domaćinstvo. Pa upravo iz tog razloga, Milovan Glišić na samom kraju pripovetke “ Prva brazda “ veli:

“ Dušanka ne pamti da je ikad videla majku veseliju nego tad – kad se vratila s njive iza laza…

Došla je kući pevušeći neku veselu pesmicu. “

Konačno je Miona dočekala da ne zavisi od drugih ljudi, jer iako njen najstariji sin nije potpuno odrastao, sada može da joj pomaže kako bi zajedno obavljali najteže ratarske poslove. Time je njena žrtva dobila smisao, jer je uspela da odgaji zdravu decu, koja su puna ljubavi i poštovanja prema svojoj majci.

Prva brazda predstavlja svojevrstan simbol, simbol Mionine pobede nad svim nevoljama koje su je zadesile, simbol snage njene porodice i njihove međusobne ljubavi i poštovanja.

Likovi i opis majke Mione

Iako je Miona bila žena iz sela, ona se uopte nije ponašala kao većina njenih komšija. Bila je, na prvom mestu hrabra i vredna mlada žena, koja jena sve načine pokušala da očuva svoju porodicu na okupu, iako je rano ostala bez muža. Njena žrtva za decu je bila prirodna, iskrena i ona je to radila bez žaljenja. Najbolji opis majke Mione je dat u rečenici:

“ Ljudi iz sela divili su se durašnosti Mioninoj. Svud su je hvalili i njome ukorevali svoje domaćice kad bi se malo olenile. “

Sasvim je jasno šta su ostali meštani mislili o njoj.

Na kraju letire “ Prva brazda „, Milovan Glišić pokazuje čitaocu da je Miona doživela moralnu i emotivnu satisfakciju, jer su njena deca porasla u zdrave i vredne mlade ljude, pune ljubavi i poštovanja prema majci.

Stilske figure u delu

Kada su u pitanju stilske figure u lektiri “ Prva brazda “ njih je zaista mnogo i one zahtevaju posebnu analizu. Mi možemo uopšteno reći koje su to, a na vama je da pronađete primere u delu.

Stilske figure koje su prisutne u delu “ Prva brazda “ između ostalih su i metafore. Prisutan je i veliki broj simbola, ali i opisa koji upotpunjuju kazivanje.

Jasno vam je da su stilske figure mnogo brojnije u ovom delu, a na vama je da pažljivo iščitate lektiru “ Prva brazda “ i otkrijete koje su još stilske figure prisutne.

Prepričano delo “ Prva brazda “ za pismeni sastav

Lektira “ Prva brazda „, Milovan Glišić počinje opisom kuće glavne junakinje i situacijom u kojoj se našla: “ To je kuća udovice Mione. Pokojni Sibin Džambić poginuo je u drugome ratu iza Jankove klisure. “

Iako je Sibin bio naročito hrabar, zadesila ga je takva sudbina, a iza njega je ostala Miona i njihovo troje dece, od kojih je najstariji dečak, Ognjan imao samo sedam godina.

Miona se nije ni trenutka dvoumila, već je odlučila da uzme imanje u svoje ruke, a ne da se preuda. Pomagali su joj Simonovi rođaci, koliko god su mogli: “ Najviše je pomagao Mioni mlađi brat Sibinov, Jelenko. “ Često ju je pitao zašto ne pređe sa decom kod njih u kuću, kada ima mesta za sve, a Miona bi odgovarala:

“ Kako bih ja, bolan dešo, mogla ugasiti ovo ognjište, gde su se ova siročad prvi put vatre ogrejala? … Šta bi rekla posle svojoj deci kad bi me zapitali: “ Čija je, nano, ona kuća što je zarasla u korov i zovu, te niko ne sme ni danju u nju ući? … “ Kad bih tako učinila, mene bi sapreo onaj hleb i so, što sam pojela u ovoj kući s pokojnim Sibinom! … Sačuvaj, bože! … Nikad, dešo, nikad!… “

Prolazile su godine, deca su rasla, Ognjan je napunio 15 godina, Dušanka 13, a Senadin 9. Svi su bili dobri i vredni đaci, Dušanka joj je pomagala oko kućnim poslova, a Senadin, iako najmlađi mogao je makar da im pomogne oko čuvanja ovaca.

Miona se hrabro borila za svoju decu, a bila je toliko jaka da je čak najstarijeg sina poslala na školovanje. To je mnogo začudilo sve, pa joj je čak i dever, Jelenko zamerio, a ona je odgovorila da ne želi da njena deca budu poslednja u selu, kao i da je uostalom i njen pokojni muž želeo da svoju decu da na školovanje, pa mu je eto ona ispunila želju i zaključuje: “ Kad sam se mučila toliko godina, neće mi zar biti ništa ako se pomučim još neko vreme… “

Niko nije mogao da razume njen postupak, jer su svi smatrali da je trebalo da ga ostavi kod kuće kako bi joj pomogao, ali Miona kao da nije marila za to, jer je bila sigurna da čini pravu stvar.

Drugi deo pripovetke “ Prva brazda „, Milovan Glišić je iskoristio kako bi objasnio njen naslov. Naime, Miona se vraća iz čaršije, gde je išla da poseti mlađeg sina i sreće svoju ćerku koja je pošla da nosi ručak bratu u njivu. Zapravo, Ognjan i Dušanka su želeli da iznenade majku i ne kažu joj odmah da će on uzorati svoju prvu brazdu na njivi.

Miona brzo kreće ka njivi, kako bi odnela ona umesto ćerke ručak Ognjanu i videla svojim očima da on ore njivu. Kada se uverila da je to istina i da njena kuća konačno opet ima svog domaćina, Mioni su suze krenule na oči, ali se uzdržavala koliko god je mogla.

Prepričano delo je vrlo važno za razumevanje ove lektire, a značiće vam i kada budete pisali sastav iz srpskog jezika na temu lektire “ Prva brazda „. Međutim, ovaj deo pripovetke je gotovo nemoguće prepričati, pa ćemo ga zato citirati u celosti:

“ Miona stoji i gleda sina kako kao petlić poskakuje, tegleći za ručicu i navijajući ralom čas na jednu čas na drugu stranu. Rad je težak, a detinja ruka još nejačka.

Nekoliko puta Miona htede da pritrči i da mu pomogne… ali nešto ne smede. Ni sama ne zna zašto! “

Pripovetka “ Prva brazda “ se završava slikom Mioninogn odlaska sa njive i njenog dolaska u kuću, kada je ćerka Dušanka prvi put videla majku tako srećnu.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts