Sastavljeno i rastavljeno pisanje reči

Evo odgovora kada se pitate da li se neka reč piše spojeno ili odvojena. Uz dosta objašnjenja, primera i napomena biće vam lakše da zapamtite reči zbog kojih ste često bili u nedoumici.

Koje reči se pišu spojeno a koje rastavljeno?

SASTAVLJENO se pišu:

1. složena geografska imena kad se menjaju kao jedna reč i imaju jedan akcenat

Primeri: Suvobor, Sokobanja, Beograd, Slankamen, Gazimestan, Virpazar…

2. imena stanovnika

Primeri: Sokobanjac, Beogradjanin, Novosadjanin, Šarplaninac, Danilovgradjanin, Novopazarka, Crnogorac…

3. neke strane reči koje se sastoje od više delova ali čine jednu celinu

Primeri: šperploča, erkondišn, dzuboks, rokenrol, longplej, rentakar, nokaut, nokdaun, maršruta, štrajhbrejher, šparkasa, bormašina, krempita, hrenviršle

4. spojevi nesamostalnih delova i imenine

Primeri: samousluga,elektrotehnika, biohemija, neprijatelj…

5. složeni pridevi koji čine celinu po značenju i po izgovoru

Primeri: beogradski, previsok, nerazumljiv…

6. pridevi izvedeni od dvočlanih imena (nezavisno od toga kako se piše imenica)

Primeri:

Novi Sad – novosadski

Šar-planina – šarplaninski

Don Kihot – donkihotovski

7. pridevi za boje kada prva sastavnica znači nijansu

Primeri: tamnožuta, maslinastozelena, jarkocrvena, svetlocrven, jarkožut, tamnosmedj, otvorenoplav, zatvorenoplav, tamnozelen…

8. složene zamenice

Primer: kojekakav, štošta, kojeko, nekoga, poneko, nekakav, nekome…

NAPOMENA: Pravite raliku NIZAŠTA (se naljutio) i (ne brini) NI ZA ŠTA.

9. složeni prilozi

Primeri: malopre, takoreći, gdegde, gdekad, kadikad, svakad, svakako, odveć, uvrh, uvek, usput, dogodine, doduše, dozlaboga, zabadava, izjedna, izjutra, iskosa, nadalje, nadesno, naizust, napolje, naposletku, odvajkada, odnedavno, unakrst.

NAPOMENA: Pravite razliku kada se prilozi NAIZGLED, ISPOČETKA i SPOČETKA pišu spojeno a kad odvojeno a. Naizgled tužan b. Obrati pažnju na izgled predmeta. (piše se odvojeno kada se čuva značenje padeža)

10. složenice nastale spajanjem imenice s drugom rečju bez spojnog vokala

Primeri: bubamara, zlotvor, nalivpero…

11. titule aga i beg kada stoje iza imena

Primeri: Abidaga, Avdaga, Mujaga, Alibeg, Skenderbeg, Ivanbeg…

12. pridevski i imenički spojevi od višečlanih brojeva

Primeri: tridesetpetica, dvadesetčetvoročasovni, šezdesetpetogodišnjica, dvadesetsedmomartovski…

13. predlozi nastali spajanjem dva predloga ili predloga i imeničkog oblika

Primeri: iznad, ispod, izmedju, izvan, iskraj, dovrh, potkraj…

NAPOMENA: Pravite razliku izmedju:

  • živi nakraj sela – idem s jednog kraja na kraj
  • bestraga mu glava – izgubio se bez traga i glasa
  • ovo je doboga loše – do boga se čuje

14. spojevi predloga i imenice VEČE

Primeri: predveče, uveče, doveče, naveče, izvečeri, svečeri…

15. prefik AVIO kad znači sopstveni i motorni

Primeri: avioflota, aviostrada, aviopark…

NAPOMENA: kada označava vrstu, avio se piše sa crticom ( avio-karta, avio-izvidjanje, avio-prevoznik, avio-hangar…)

16. prefiks TERMO

Primeri: termoelektrana, termonuklearni, termocentrala, termometar, termodinamika…

NAPOMENA: Ako ističe značenje formativa piše se sa crticom ( termo-čarape, termo-prekidač, termo-boca…)

17. prefiks FOTO

Primeri: fotograf, fotografija, fotosinteza, fotohemija, fototeka, fotoreportaža…

NAPOMENA: u slobodnim vezama prefiks foto se piše sa crticom ( foto-atelje, foto-izložba,            foto-materijal, foto-oprema…)

18. formativi SUPER i EKSTRA (kao nesamostalan prvi formativ)

Primeri: ekstraprofit, ekstradohodak, ekstrazarada, superspektakl, supersila, superfosfat, superrevizija, supersenzibilan…

NAPOMENA: Kada imaju značenje prideva pišu se odvojeno

Primer: to je super provod ili to je ekstra provod.

19. formativ KINO kada stoji sa nesamostalnom drugom sastavnicom

Primer: kinoteka, kinofikacija…

NAPOMENA: Kada stoji u spoju sa rečima punog značenja piše se crtica (kino-program, kino-predstava, kino-sala, kino-ulaznica…)

20. nesistemski leksički spojevi najčešće stranog porekla

Primeri: dumdum (metak), beriberi, cikcak, tamtam, dzijudzicu, pingpong, bugivugi…

Sastavljeno i rastavljeno

RASTAVLJENO se pišu

1. složena geografska imena čiji delovi imaju posebne akcente

Primeri: Novi Sad, Sremska Mitrovica, Gornji Milanovac, Velika Plana

NAPOMENA: i sastavljeno i rastavljemo možete pisati Banja Luka – Banaluka, danilov grad – Danilovgrad

2. titule, zanimanjan nadimci kada se pišu ispred vlastitih imenica

Primeri: knez Mihailo, majstor Mile, gospodar Jevrem, kir Janja, efendi Mita

3. udvojena prezimena (ukoliko se menjaju)

Primer: Miroslav Josić Vičnjić – od Miroslava Josića Višnjića

4. odrične zamenice kada se upotrebljavaju sa predlozima

Primeri: ni od koga, ni sa čim, ni po kome, ni na šta, ni na kakvom, ni u čemu, ni od koga…

5. višečlani brojevi

Primeri: sto dvadeset i jeda, hiljadu osamsto dvadeset i devet

6. zbirne brojne imenice na – ICA kojima se označava broj muških lica

Primer: trideset petorica

NAPOMENA: pravite razliku izmedju tridesetpetica i trideset petorica

7. brojevi sa izrazom I PO

Primer: dve i po hiljade

8. složeni glagolski oblici

Primeri: bismo radili, su bili čitali, ću pevati..

9. reči koje imaju oblik i značenje nepromenljivog prideva

PRIMERI: braon odelo, grao haljina, fer odnosi, bruto zarada, neto zarada, solo pevanje, dumdum metak, gala predstava, portabl aparat, keš isplata, ski lift, pancir košulja…

10. titule iza imena ako ime ostaje promenljivo

Primeri: Prijezda vojvoda ( Prijezde vojvode), Strahinjić ban (Strahinjića bana)…

NAPOMENA: Ne zaboravite da titula aga i beg pišu spojeno (Abidaga, Alibeg)

11. formativ MINI kada stoji uz imenicu koja označava modu i odeću

Primeri: mini moda, mini suknja, mini haljina

NAPOMENA: sa crticom se piše mini-liga, mini-kongres, mini-farma, mini-market, mini-golf, mini-val…

12. predlozi sa imenicom vrag, djavo, belaj i bes

Primeri:

Do vraga, do djavola, od besa, na djavola, s djavolom, k vragu, bez belaja…

13. rečca NE kad znači negaciju

Primeri: ne zna, ne mari…

NAPOMENA: Vodite računa o izuzecima gde se piše spojeno:

  • u oblicima glagola neću, nemam, nemoj i nisam piše se spojeno.
  • kod glagola koji nemaju smisao odričnog oblika kao što su: nestati, nedostajati…
  • sa trpnim glagolskim pridevom: negažen, neugažen, nepogažen, nepisan, netaknut…
  • pravi razliku izmedju NE PAZI – NEPAŽNJA, NE MAREĆI – NEMARNO, NE ZNA – NEZNANJE.

14. rečca LI sa glagolima u upitnom obliku

Primeri: imaš li, čitaš li, da li znaš, može li doneti, je li doneo, bi li uzeo

NAPOMENA: rečca li se u složenim veznicima piše spojeno (ali, ili, kamoli, negoli…)

Seti se i da se JE LI  piše odvojeno a JELTE spojeno.

15. spojevi predloga i imenice koja označava godišnje doba

Primer: na proleće, s proleća, pred jesen u zimu…

16. formativ RADIO kada označava ustanovu i programske jedinice

Primer: Radio Beograd, Radio Užice, Radio Niš,radio skola, radio program, radio reklame, radio igra…

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts