Koliko iznosi prečnik i obim Zemlje na ekvatoru

Pre nego što odgovorimo na pitanje koje muči mnoge školarce koji se susreću sa ovom temom, te saznamo koliko iznosi prečnik i obim Zemlje na ekvatoru u kilometrima, da proučimo osnovne pojmove vezane za ovo pitanje, a to su Zemlja i ekvator.

Jedna od planeta Sunčevog sistema je i Zemlja i, prema dosadašnjim saznanjima jedina je planeta Sunčevog sistema na kojoj postoji život.

Planeta Zemlja je po udaljenosti od Sunca treća planeta, a njen prirodni satelit je Mesec. Prisutno je mišljenje da je naša planeta stara više od 4,5 milijarde godina. Preko 70% površine Zemlje zauzima voda, a nešto manje od 30% su kopnene površine.

obim zemlje

Osa naše planete se nalazi pod uglom od 23,5 stepeni, što je u direktnoj vezi sa promenom godišnjih doba. Zemlja se okreće oko svoje ose, ali i oko Sunca. Drugi pojam koji je važan da bismo saznali odgovor na pitanje koliko iznosi prečnik i obim zemlje na ekvatoru u kilometrima jeste, naravno ekvator. Pod pojmom polutar ili ekvator se smatra: “ Zamišljena kružnica koja opasuje Zemlju na podjednakoj udaljenosti od polova „. Ekvator “ seče „, to jest prolazi kroz teritoriju čak 13 država.

Veličina, to jest dužina ekvatora je nešto veća od 40 hiljada kilometara, tačnije 40 075 km, a njegova geografska širina je 0 stepeni.

Koliko iznosi prečnik Zemlje na ekvatoru?

Da bi vam bilo jasnije, zamislite našu planetu kao košarkašku loptu, s tim da neko sedne na nju. Naime, mnogi govore da Zemlja ima oblik lopte, što je samo donekle tačno. Zemlja ima takozvani sferoidni oblik, a preciznije se smatra spljoštenim sferoidom.

Pre nego što vidimo koliko iznosi prečnik Zemlje na ekvatoru u kilometrima, trebalo bi da znate da je udaljenost od Severnog do Južnog pola planete Zemlje, takođe u kilometrima 12 714. Dok je veličina ekvatorijalnog prečnika, opet u kilometrima nešto veća i iznosi 12 756.

Razlika između veličina ova dva prečnika i to 42 kilometra se javlja upravo zbog oblika naše planete, koji evidentno nije savršena lopta. Reč je o obliku koji je poznat i pod terminom geoid.

Koliko iznosi obim Zemlje u kilometrima na ekvatoru?

Kako bi vam bilo jasnije znog čega se veličina obima Zemlje na izražava uvek uz dodatak “ oko „, trebalo bi da znate da je nesavršen oblik lopte glavni “ krivac “ za to. Naime, usled okretanja naše planete javlja se jaka sila, koja stvara ispupčenja na njenoj površini. Ta sila je poznata pod nazivom centrifugalna i ona polazi od središta Zemlje. A kako je poznato da planeta Zemlja rotira, centrifugalna sila je najjača upravo na ekvatoru.

Zato se često kaže da je obim Zemlje na ekvatoru, naravno u kilometrima oko 40 hiljada.

Postoje čak pokušaji da se odredi precizna veličina obima Zemlje, pa se mogu sresti i informacije da je obim Zemlje na ekvatoru, naravno u kilometrima 40 077, dok je obim zemlje na polovima, takođe u kilometrima 40 009.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts