Sastav o majci: Moja majka je najlepša bajka

Svako od nas različito doživljava svoje roditelje i najbliže. A sve to zavisi od mnogo faktora: odrastanja, same prirode pojedinca, društvenih uverenja koja vladaju u periodu kada dete odrasta i mnogih drugih faktora. Baš iz tih razloga ne treba da čudi što se sast o majci koji danas pišu deca za 3 razred, za 5 razred, za 7 razred ili, pak za srednju školu bitno razlikuje od sastava iz srpskog jezika koje smo mi nekada, kada smo bili uzrasta naših mališana pisali.

Od mnogih ćete čuti danas da su se vremena promenila, da deca ne slušaju starije i razne druge tvrdnje, međutim, iz moje perspektive to ne može biti istina. Jer deca poštuju onoliko koliko poštovanja osećaju i vole onoliko koliko ljubavi osećaju.

Baš iz tog razloga mnoge mame ostaju zatečene kada pročitaju sastav svog mališana, a lija je tema recimo: “ Moja majka „, “ Moja majka je najlepša bajka “ ili “ Moja majka i ja „. Mališani mahom ne znaju da lažu, bez obzira šta vi mislili… Oni će iskreno napisati sastav o majci, bez obzira da li je to sastav za 3 razred, za 4 razred, za srednju školu.Napisaće ono što misle i osećaju kada razmišljaju o svojoj majci, a to pojedinim mamama možda i neće biti baš toliko prijatno. Zato je najbolje pustiti decu samu da urade pismeni sastav iz srpskog jezika čija je tema “ Majka i ja “ ili bilo koja druga slična. A vi im možete dati samo određene predloge i to one koji se tiču isključivo načina pisanja, a ne samog sadržaja sastava.

Sastav o majci

Kako napisati pismeni sastav o majci?

Dakle, da ne bi bilo zabune: dragi školarci niko vam ne može reći šta treba da pišete za pismeni sastav o majci. Ne zato što ne želimo da vam pomognemo, već zato što samo vi znate šta pomislite kada čujete da je tema za vaš pismeni sastav iz srpskog jezika: “ Majka i ja „, “ Moja majka je najlepša bajka “ ili, sasvim jednostavno “ Moja majka „.

Ono o čemu treba da razmislite pre nego što počnete da pišete ovaj pismeni sastav iz srpskog jezika jeste: kakva je moja majka prema meni, kakva osećanja imam prema njoj, da li bih voleo da moja majka ima drugačije osobine, kakav odnos imamo moja majka i ja, da li sam srećan što imam baš takvu majku, da li sam saglasan sa temom sastava – moja majka je najlepša bajka i na mnoga druga pitanja koja će doći sama po sebi kada počnete da razmišljate o ovoj temi.

Naravno, sasvim je za očekivati da se odgovori, a i sam sastav o majci bitno razlikuje u zavisnosti od toga da li ga pišu učenici za 3 razred, za 4 razred, za 5 razred, za 7 razred ili, pak za srednju školu. Jer njihova razmišljanja, ne samo o majci, već i o životu uopšte se bitno razlikuju. Obično će mališani koji pišu pismeni sastav iz srpskog jezika čija je tema, recimo “ Moja majka je najlepša bajka “ pisati o fizičkim osobinama svoje majke i o onim stvarima koje im smetaju, na primer ukoliko viče na njih ili ih grdi bez razloga, to će sigurno uneti u sastav o majci.

Već kada pišu, recimo sastav za 5 razred ili, pak za 7 razred, obraćaće pažnju na neke druge majčine osobine i postupke. Dok se, kada pišu pismeni sastav o majci za srednju školu potpuno menja ugao posmatranja, jer su srednjoškolci, obično u nekom svom svetu.

U suštini, kao i za svaki drugi pismeni sastav iz srpskog jezika, tako i za sastav o majci, bez obzira koja je tačno tema, važi nepisano pravilo da treba biti iskren.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts