Kroz mećavu, Petar Kočić

Autor: Petar Kočić
Književni rod: epika
Književna vrsta: pripovetka

Tema i ideja

Kada je u pitanju tema pripovetke “ Kroz mećavu “ ona je sasvim jasna i moglo bi se reći da je tema ovog dela borba koju vodi glavni lik, Relja Knežević protiv mećave.

Međutim, iako je tema dela samo naizgled jednostavna, ispod nje leži mnogo dublja ideja. A ideja pripovetke “ Kroz mećavu “ bi se mogla svesti na poruku koja se naslućuje iz razmišljanja glavnog junaka dela, odnosno da je mladost doba života koje se, ne bez razloga smatra najlepšim i treba iskoristti sve njegove prednosti, kako ne bismo kasnije žalili zbog propuštenh šansi.

Stilske figure i motivi u delu

Iako su prisutne i druge stilske figure, izdvojićemo one koje su najviše zastpljene, a to su svakako stilske figure poznate kao gradacija i personifikacija. Zapravo bi se moglo reći da je čitava pripovetka “ Kroz mećavu “ ispričana u formi gradacije.

Motivi koji su prisutni u delu, između ostalih su motiv borbe, ljubavi, borbe, ali i motiv straha.

Kroz mecavu

Fabula

Fabula lektire “ Kroz mećavu “ je prilično jednosatvna, ali nemojte da vas to zavara, jer je tako samo na prvi pogled. Kompozicija dela sadrži sve uobičajene elemente: početak, zaplet, vrhunac, rasplet i epilog.

Pripovetka “ Kroz mećavu “ odmah čitaoca uvodi u srž radnje. Hladno je zimsko veče u bosanskom selu, a glavni lik Relja Knežević i njegov sinovac Vuja kreću na put, nakon što nisu uspeli da prodaju krave.

Zaplet radnje nastupa vrlo brzo, jer Petar Kočić odmah čitaocu objašnjava da počinje mećava, te glavni lik počinje da se bori protiv nje, svim sredstvima i načinima koji su mu dostupni.

Fabula radnje lektire “ Kroz mećavu “ ide prema vrhuncu: mećava je sve snažnija, a glavni lik sve slabiji. Javljaju se sećanja na detinjstvo, kada je bio jak i materijalno bogat, a sada u starosti je i slab i siromašan. Upravo ovaj trenutak sećanja glavnog junaka, analiza i interpretacija dela vrlo često svrstavaju u emotivno najjači trenutak u čitavom delu.

Relja Knežević polako posustaje, shvatajući da će izgubiti bitku protiv nepredvidive prirode. Zato pokušava da spase svog sinovca, iako ima loš predosećaj. Svlači svoju odeću i daje je Vuji, pokušavajući makar tako da mu pomogne da se zaštiti od hladnoće.

Epilog radnje je trenutak kada glavni lik shvata da se njegov sinovac izgubio u mećavi, a čitalac naslućuje i starčev tragičan kraj.

Analiza i interpretacija lektire “ Kroz mećavu „

Pripovetka “ Kroz mećavu “ opisuje trenutak u životu jednog bosanskog seljaka i njegovog sinovca, uvodeći u priču i prethodne događaje iz njihovih života. Ovo bi bila samo osnovna, površna analiza i interpretacija lektire “ Kroz mećavu „,. Zapravo je priča mnogo dublja i borbu kroz mećavu je Petar Kočić iskoristio da prikaže borbu u životu svakoga od nas.

Koristeći književni postupak poznat kao IN MEDIA RES, Petar Kočić odmah uvodi čitaoca u priču, i to u samo središte radnje.

Lektira “ Kroz mećavu “ je ispričana u formi dijaloga i monologa, odnosno pripovedanja. Pored toga što Petar Kočić opisuje sadašnji trenutak, te borbu glavnih junaka protiv prirode, on vrlo često opisuje i nekadašnje događaje, koji su imali uticaja na sadašnji život glavnih junaka.

Da bi analiza i interpretacija ovog dela bila potpuna, neophodno je da se pozabavite analizom osećanja i razmišljanja glavnog junaka. Ovaj prostodušni, bosanski seljak je u mladosti živeo mnogo drugačije. A sada je star, nemoćan i nadasve tužan i razočaran zbog protraćenog života. Svestan je da je njegovo vreme prošlo, da je izgubio svo materijalno bogatstvo, ali i pored svih nevolja koje su ga snašle glavni lik je ostao dobar i pošten u duši, a uz to je nastavio da se bori protiv svih narednih nedaća koje su dolazile.

Borba protiv prirode je zapravo sinonim za borbe sa kojima se susrećemo tokom celog života. Iako je posustao, Relja Knežević ne odustaje ni tada. Svestan je da je priroda nepredvidiva i jača od njega, ali ne odustaje. Međutim, njega mnogo više muči unutrašnja borba koja se u njemu odvija. U najtežem trenutku u svom životu, kada se bori protiv mnogo jačeg neprijatelja, glavni lik se seća svoje mladosti i svog pređašnjeg života i upravo u tvom trenutku postaje svestan da je prokockao svoju mladost. Baš iz tog razloga se iz ove scene izvlači i osnovna poruka koju daje pripovetka “ Kroz mećavu „.

Opis likova

Glavni likovi lektire “ Kroz mećavu “ su Relja Knežević i njegov sinovac Vuja. Opis likova jasno pokazuje njihove karakteristike.

Kada je u pitanju lik Relje Kneževića moglo bi se reći da je on na prvom mestu požrtvovan starac. “ Sijed je sav, koščat i krupan kao odvaljen komad onih grdnih i neprekidno mračnih i turobnih planina, što se muklo uzdižu povrh njegova sela. „, veli Petar Kočić za svog glavnog junaka. Njegova porodica je bila velika i posedovala je veliko materijalno bogatstvo, a sada mu je od cele te velike zdrave porodice ostao jedino sinovac Vuja, o kome je starac preuzeo brigu, nakon što je dečak ostao bez roditelja. Lik Relje Kneževića je Petar Kočić prikazao kao fizički izuzetno snažnog, međutim u odnosu prema Vuji se primećuje koliko je on zapravo nežan i brižan čovek. Sa setom se priseća svoje mladosti kao doba kada je bio jak i materijalno bogat, a istovremeno naslućuje skori, tragičan kraj.

Lik Vuje je, takođe Petar Kočić vrlo precizno opisao. Bio je to slabašan dečak od 12 godina, koji je ostao bez roditelja, pa je o njemu brinuo stric Relja. Vuja je nežan, malen i namučen dečak, koga je pratila teška sudbina.

Prepričano delo “ Kroz mećavu „

Analiza i interpretacija dela, uz ostala poglavlja koja se odnose na lektiru “ Kroz mećavu „, Petar Kočić sigurno će vam pomoći da bolje razumete, a samim tim i da napišete bolji sastav iz srpskog jezika kada se bude obrađivala ova lektira.

Uz sve to, neophodno je da pročitate i prepričano delo iako vam je sigurno već jasno o čemu govori. Zato ćemo navesti samo uopšteno prepričano ovu Kočićevu pripovetku.

Čitalac odmah saznaje da su glavni likovi, Relja Knežević i njegov sinovac po imenu Vuja pokušali da prodaju kravu, ali nisu uspeli i kreću na put. Dok putuju, počinje da pada sneg, a ubrzo počinje i jaka mećava. Glavni lik pokušava da se probije kroz dubok sneg, ali ga jak vetar ometa u tome. U tom i Reljina snaga slabi, a on se priseća mladosti, što predstavlja možda najdirljiviji trenutak pripovetke “ Kroz mećavu „.
Glavni lik, pokušavajući da spase nejakog sinovca, skida svoju odeću i daje slabašnom dečaku, jer Vuja nije bio naročito dobro obučen.

Iako je pokušao da učini sve da bi spasao nedužno dete, Relja Knežević ubrzo shvata da se Vuja izgubio u mećavi, a predoseća loš kraj i za njega samog.

Photo source: Pixabay, Unsplash, Pexels

Similar Posts